A great WordPress.com site

ISTINA – KO SMO!

146miroslavIstraživački rad međunarodne grupe naučnika objavljen u renomiranom časopisu American Journal of Phisical Antropology, urađen je na osnovu reprezentativnog uzorka krvi 404 muškarca iz Kliničkog centra u Podgorici i potpuno razbija ovdašnje stereotipe i predrasude o čistom slovenstvu današnjih Crnogoraca i ukazuje da je Balkan mješavina raznih uticaja te da današnji Crnogorci vode praporijeklo od Vlaha-Morlaka, Ilira-Arbanasa, Slovena ali i – keltske grupe naroda!

Možda će za neke biti šok, ali ovako stoje stvari: današnji Crnogorci su genetska mješavina Ilira,odnosno Vlaha i Arbanasa, koji čine više od 50 odsto genetskog koda savremenih stanovnika Crne Gore, dok je uticaj praslovenskih korijena znatno manji, ne prelazi 10 odsto i čak je niži od uticaja grupe naroda keltskog porijekla ili miješanja sa genetskim kodom naroda iz Male Azije ili Levanta!

1306phicalantropologyOvi rezultati su izvod, djelić, naučnog istraživanja međunarodnog tima eksperata objavljenog još juna 2010. godine u renomiranom naučnom časopisu American Journal of Physical Anthropology.

Iako su rezultati publikovani prije dvije godine, zanimljivo je da je domaća javnost ostala uskraćena za informacije koje lome i potiru decenijama građene stereotipe o „unikatnoj“, predominantnoj slovenskoj matrici naroda ovih krajeva.

Istraživanja o haplotipovima Balkana: Inače, u posljednje vrijeme dosta se priča o genetskim markerima kod Crnogoraca i ostalih stanovnika Balkana. Pominju se rezultati istraživanja nauke koja se zove populaciona genetika. Genetičari su, dakle, utvrdili da kod Y hromozoma (kojeg imaju samo muškarci) postoji nasljedna informacija koja se prenosi s generacije na generaciju. Hromozom Y se rijetko mijenja i na njemu ostaju mutacije koje se dešavaju jednom u nekoliko hiljada godina. Zabilježene mutacije genetičari klasifikuju u haplogrupe i haplotipove.

Dakako, haplogrupe i haplotipovi nemaju puno veze sa savremenim nacijama, ne postoji crnogorska, srpska, bosanska, hrvatska, ruska, poljska, njemačka, francuska, engleska… haplogrupa. Preko haplogrupa i haplotipova može se odrediti praporijeklo, neki daleki u genima zapisani kod koji govori o raznim uticajima i posljedicama velikih migracija.

1306genetikatekst

Brojna ispitivanja su, ipak, donijela značajne novine i bila su blagotvorna za – razbijanje predrasuda i stereotipa o ekskluzivnom prijeklu savremenih naroda i nacija. Tako je u Hrvatskoj sa priličnim iznenađenjem dočekana informacija o istraživanju genetske podudarnosti i genetskom porijeklu savremenih Hrvata koje je sproveo Institut FA iz Zagreba po kojem se pokazalo da – iako postoje značajne razlike – ipak postoji i značajna povezanost genetskog porijekla Hrvata i Srba. „Haplotip Eu7, odnosno takozvani hrvatski haplotip, moguće je povezati sa haplotipom Eu13, koji je se povezuje sa srpskim korpusom još iz X vijeka“, šokantno su izvijestili neki hrvatski mediji krajem prošle godine.

I u drugoj susjednoj državi – Srbiji – suočavali su se sa neobičnim otkrićima savremene nauke.  „Ako su vam se sa babine slovenske strane sparivali sa nekim od ilirskih starosedelaca, a ut to bili i sa Vikinzima koji su odnekuda banuli u naše krajeve, dok su se dedini germanski preci u dokolici petljali sa Feničankama i keltskim ženama, zadovoljavate najnovije genetičke uslove da se deklarišete kao Srbin!“ – ovim je riječima novinar nedjeljnika Vreme šaljivo komentarisao istraživanje švajcasrkog Instituta „iGenea“ o genetskom porijeklu naroda na Balkanu.

Sporni rezultati instituta „iGenea“: Sredinom 2009. godine kompanija „iGenea“ je uradila genetički rodoslov današnjih naseljenika Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore i drugih naroda i nacija za koje se – ispostaviće se na osnovu istraživanja – pokazuje da su amalgami, čudne smješe raznih osvajača, starosjedelaca, migracija plemena

Prema tom istraživanju, zajednički je tretirano stanovništvo na teritoriji Srbije i Crne Gore, iako je Crna Gora bila nezavisna već tri godine. Shodno tim podacima, prosječni srpsko-crnogorski građanin bio je je mješavina 30 odsto slovenskog gena, 21 odsto gena Ilira, 18 odsto tevtonskih gena, 14 odsto zapadnoevropskih (keltskih), 9 odsto gena Feničana, 6 odsto Helena i 2 odsto – Vikinga! Zbog nesrazmjere u populaciji Srbije i Crne Gore teško je izvući iole valjan zaključak iz ove statistike. (na kraju teksta prezentiramo video zapis o rezltatima iGenea instituta o DNA nalazima na Balkanu).

1306dnabalkans

Osim toga, novinarska istraživanja koja su uslijedila, pokazala su da studija Instituta „iGenea“ nije objavljena niti u jednom uglednom naučnom časopisu a sam uzorak nije bio valjan, bez stratifikacije. Prosto: objavljeni rezultati nastali su tako što su im  pojedinci slali svoje uzorke i tu nema ni govora o onome što anketarske kuće zovu –reprezentativni uzorak.

Nova relevantna istraživanja: Nasuprot tome, istraživanje iz kojeg smo naveli rezultate o porijeklu genetskog koda Crnogoraca – objavljeno u američkom časopisu – ima sve karakteristike nučnog istraživanja.

Članak koji opisuje rezultate ovog istraživanja objavljen je u jednom od najuglednijih naučnih časopisa za biologiju i medicinu – „American Journal of Physical Anthropology”. Rad je prvi put objavljen na internetu 20. januara 2010. godine (www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.21235/suppinfo).

U podnaslovu je nabrojano ko je sve učestvovao u ovom naučnom istraživanju:  1. Department of Molecular and Human Genetics, College of Medicine, Florida International University, Miami, FL  2. Department of Biological Sciences, Florida International University, Miami, FL  3. Institute of Forensic Medicine, School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia 4. Clinical Center of Montenegro, Podgorica, Montenegro 5. Security Information Agency, Belgrade, Serbia.

U istraživanju su učestvovalisljedeći naučnici i istraživači: Sheyla Mirabal, Tatjana Varljen, Tenzin Gayden, Maria Regueiro, Slavica Vujović, Danica Popović, Marija Đurić, Oliver Stojković, Rene J. Herrera.

Zanimljivo je da su mnoge srpske državne institucije – među njima i srpska obavještajna agencija BIA – pomogle i finansirale istraživanje. Da li se, možda, očekivala podudarnost genetskog koda stanovnika Srbije i Crne Gore kao dokaz o jednom narodu, jedne vjere i kulture?

1306igeneaValjano istraživanje: Što god bila pozadina, važno je istražiti rezultate interesantnog naučnog rada. MrSlavica Vujović sa Katedre za biohemiju Prirodnomatematičkog fakulteta u Podgorici u razgovoru zaPortal Analitika objašnjava da je istraživanje koje je objavljeno u američkom časopisu zasnovano na relevantnom uzorku.

– Istraživanje je bilo obimno, analiza je urađena na uzorku od 404 osobe, metodom slučajnog uzorka osoba različitog prezimena kojima je uzorak uzet na osnovu njihovog pristanka u Kliničkom centru Crne Gore, objašnjava Vujović, koja je bila u timu međunarodnih eksperata.

– Cilj rada nije bio da se pravi neka socio-politička ili istorijska analiza stanovništva na današnjoj teritoriji Crne Gore, već je riječ o ispitivanju akulturacije i migracija kao mehanizmu širenja poljoprivrede na Balkanu, ističe Vujović.

Paralelno sa uzorkom iz Crne Gore napravljeno je i istovjetno istraživanje za 179 osoba iz Srbije. Zajedno sa 404 uzorka iz Podgorice, uzorci od 179 muškaraca iz Srbije su poslati na analizu, kasnije na razradu rezultata na Floridu, u naučne centre.

Ko su današnji Crnogorci: Rezultati istraživanja potrđuju mnoge teze iz ranijih tekstova objavljenih na Portalu Analitika, prevashodnu ključnu tezu: današnji stanovnici Crne Gore većinom su starosjedioci koji su primili slovenski jezik i uticaj, kao što je svojevremeno pisao i akademik CANU Petar Vlahović u njegovom članku o fizičkoj antropologiji Crnogoraca.

Dakle, dva dominantna markera u uzorcima iz Crne Gore su I2a (P37.2) sa 29.2 odsto i E1b1b – M215 sa 27 odsto. Ova dva markera nose ljudi koji su u antičkim vremenima znani kao Iliri a od srednjeg vijeka kao Vlasi i Arbanasi. Haplogrupu I2anose ljudi iz onih krajeva u kojima istorijski izvori dominantno prepoznaju Vlahe. Dakle, ovu haplogrupu nose Vlasi – Morlaci sa područja Dalmacije, dinarskog masiva, Boke, Hercegovine, Bosne, zapadne Crne Gore;  u istorijskim izvorima prije devetnaestog vijeka  postoji hiljade pomena Vlaha/Morlaka.

1306staricrnogorci

Nakon devetnaestog vijeka sazrijevaju, prave se savremene nacije Srbi i Hrvati (koje nemaju veze sa narodnošću) i Morlaci nestaju iz istorijskih izvora. Zanimljivo je, takođe, da je I2a haplogrupa jako prisutna kod Cincara (Kucovlaha), kod Moldavaca, dakle opet kod ljudi koji su kroz istoriju znani kao Vlasi. Genetska istraživanja su dokazala upravo ono što i akademik Petar Vlahović iz ugla biofizičke antropologije tvrdi za “Dinarce“:  da su na ovom prostoru najmanje 10.000 godina. Tokom hiljada godina raširili su se po cijelom Balkanu i šire, tako da danas postoje značajne razlike između ljudi kao što su, recimo,  Hercegovci i Moldavci, iako su im prapreci, od prije nekoliko hiljada godina – isti.

Iznenađujući upliv Kelta i mali procenat gena Slovena: Haplogrupa koja je na trećem mjestu po zastupljenosti u Crnoj Gori je R1b – u uzorku od 404 osobe iz KC Podgorica čak 9.4 odsto. Za mnoge će ovaj podatak biti prilično iznenađenje: R1bpredominantno nose Baski, Škoti, Irci… oni ljudi koji su kroz istoriju nazivaniKeltima, tako da se ovih 9.4 može tumačiti kao haplogrupa keltskog porijekla.

Kod crnogorskih muškaraca vrlo su prisutne i dvije slične haplogrupe J2a i J2b sa ukupno 9.2 odsto. Dakako, to je rezultat uticaja – Osmanskog carstva. To konstatuju u sami istraživači. „Frekvencija djelova haplogrupe J sugeriše da je region Balkana poslužio kao migracioni most između Levanta, Male Azije i Evrope“, ističe se u tekstu objavljenom u američkom časopisu.

Što se tiče prisutnosti haplogrupe koju bi mogli vezati za Slovene, nalazimo haplogrupu R1a. Ova haplogrupa je prisutna kod Poljaka, Lužičkih Srba, Ukrajinaca, Rusa  u procentu koji varira od 50 do čak 65 odsto. Prema ovom istraživanju, ovaslovenska haplogrupa R1a je prisutna kod crnogorskih muškaraca u procentu od tek – 7,4 odsto.

Pretpostavimo, na osnovu podataka o migracijama, da se dio stanovništva svojevremeno, u srednjem vijeku, naselio iz države Nemanjića u Zetu. E, to su posljedice migracije onih Srbalja koji se pominju u poveljama Jelene Anžujske ikralja Milutina s kraja 13. vijeka, a koji se više nikada ne pominju u bilo kojem ozbiljnom dokumentu prije nego je u 19. vijeku  smišljena politička ideologija zvana – srpstvo. Naravno, jasno je da dio „slovenskog“ genetskog materijala današnjih stanovnika Crne Gore vodi porijeklo i direktno od dukljanskih Slovena.

Brojni genetski uticaji: Istraživačka studija, objavljena u časopisu „American Journal of Physical Anthropology”. Pokazuje da je Balkan „odigrao ključnu ulogu u repopulaciji Evrope nakon velikog ledenog doba“ te da je iz ovog podneblja bilo puno migracija.

Vratimo se, ipak, objašnjavanju genetskog porijekla, tumačenjima što to u stvari znači. Radi boljeg razumijevanja, valjano je napraviti  poređenje: Baskijci, polaŠpanaca, pola PortugalacaItalijana –  nosioci su haplogrupe R1b baš kao i Škoti iIrci koji ovu haplogrupu nose u procentu od više od 70 odsto. Jasno je da R1bhaplogrupu u zapadnoj Evropi nose potomci Kelta, ali je takođe vrlo jasno koliko se danas razlikuju savremeni  Škoti i Portugalci, ili Irci i Španci.

1306evropamigracije

Dakle, kao i  u slučaju Kelta tako i u slučaju starosjedilaca Balkana koji nose I2apojavile su se unutar nekad jedinstvenog etnosa velike razlike nakon proteka vremena, poslije hiljada godina. Pošto su fizička antropologija i genetika utvrdile da su takozvani “Dinarci” (etnički Vlasi/Morlaci) na balkanskom prostoru više od 10.000 godina ne može se ništa drugo zaključiti nego da su Dalmati, Dokleati, Enhelejci, Autarijati, Tribali, Dardanci, Tračani, Dačani… zapravo porijeklom oni koji su u istorijskim dokumentima u srednjem vijeku “izronili” pod imenom Vlasi. Da su Vlasistarosjedioci, to takođe tvrde i istoričari među njima i najveći srpski istoričari kao što su dr Sima Ćirković i dr Radovan  Samardžić. Kad su Rimljani osvojili ove krajeve sve etničke grupe su nazvali zbirnim imenom – Iliri!

Prema istom istraživanju, u Srbiji je i veći postotak vlaške I2a haplogrupe nego u Crnoj Gori (38,5 odsto naspram „crnogorskih“ 29,2), što navodi na zaključak da je teritoriju današnje Srbije naselilo dosta Vlaha iz Hercegovine i Bosne, dosta rumunskih Vlaha, kao i Cincara iz Makedonije. Moguće je da su skoro svi Srbi iz Srbije, koji su nosioci haplogrupe E1b1b – ustvari doseljenici iz Vasojevića, Kuča i drugih krajeva Crne Gore.

Što se Albanaca tiče, oni dominantno nose haplogrupu E1b1b. Moguće je da su Albanci Protoiliri. Naime, Iliri se kao jedno jedino pleme pominju prvi put u sedmom vijeku prije Hrista, ali valja napomenuti: Iliri iz najstarijih, grčkih, izvora i oni ljudi koje su Rimljani nazivali Ilirima – to su etnički vrlo različite grupe ljudi. Ovo potvrđuju i radovi naučnika kao što su Mate SujićDuje Rendić MiočevićAleksandar Stipčević, a prihvatili su i renomirani istoričari kao što je Bogumil Hrabak. Na osnovu svega, može se zaključiti – kao što je pisao akademik SANU Branislav Đurđev – da su crnogorska plemena nastala iz vlaških i arbanaških katuna. I akademik  Petar Vlahović je zaključio da smo starosjedioci, mješavina starosjedilačkog – morlačkog i arbanaškog porijekla.

Miroslav ĆOSOVIĆ

Moj komentar: cjelokupna istina koju saopštava ovo fenomenalno i kapitalno naučno otkriće, nalazila se vjekovima i u ogromnoj arhivskoj građi i arheološkim nalazima crnogorske i drugih teritorija! Za mene, u ovom istraživanju nema ništa novo, ja znam za sve što je rečeno u tekstu, još od najranijih dana moje mladosti, ali, ovdje se radi o čistoj nauci čija je metodologija i tehnologija nepogrješiva. Nego, vratimo se dokumentima i arheološkim, i drugim istraživanjima, a radi se o sljedećem – sva falsifikovana crnogorska istorija falsifikatorski je tretirala,  naturajući falsifikat kao istinu – samo period okupacije i uništenja Duklje od strane Nemanjića – Nemanje i Sv. Save, i njihovog potomstva. Sve drugo se krilo, i ne samo to, nego je onaj ko se usudio da vjeruje istini bio odmah proglašavan izdajnikom srpstva. Kad su Nemanjići završili svoje djelovanje u istoriji Srbije i Srba, u Crnoj se samo tretiralo pravoslavlje kao ključni dokaz da su Crnogorci Srbi, i ništa drugo, naravno, krijući da je pravoslavlje vjera okupatorska, na isti način kao što je to i katioličanstvo, i islam. Ne, o tome se ćuti i dan danas, ali se ove dvije vjere, islam i katoličanstvo, od strane velikosrpstva, i SPC koja mu je na čelu, proglašavaju krvnikom Srba! U Crnoj se sve podređuje jedinom cilju – pretvaranju Crnogoraca u Srbe na osnovu ogromnog broja otvorenih  istorijskih falsifikata, a tako je i danas. Današnje Crnogorce, Srbe, Bošnjake, Hrvate i Albance u Crnoj Gori, a i uopšte, istina uopšte ne zanima, osim da na nju sa mržnjom pljuju. Da li će ovo kapitalno otkriće saopšteno u tekstu, išta promijeniti? Neće ništa! Svi će se i dalje pozivati na bake i deke koji su im  govorili da su – Srbi! A, umotani, zapakovani u otvorenu laž, lagali su ih, to je više nego očigledno! Međutim, to u Crnoj nikoga živoga ne interesuje. U njoj su dvije “ocjene” važeće: prva – snašao se, ili – snašao si  se, što podrazumijeva ulazak u gužnje crijevo mafije! Druga, snađi se, što znači – uđi više u gužnje crijevo mafije, što čekaš? I postoji jedan jedini savjet: snađi se više, što znači – uđi u gužnje crijevo mafije – što prije, odmah, jer onda si – više nego – p a m e t a n!

Advertisements

Comments on: "ISTINA – KO SMO!" (18)

 1. Pođoh jutros u poštu da platim jedan račun. Ispred mene dvije gospođe, od po nekih 20 i kusur godina. Žele da pošalju pismo. Gospođa na šalteru ih pita- a, izvinite đe ide ovo pismo? Vele one uglas-pa, evo adrese, tu ide. Kaže im gospođa sa šaltera-pa, znate li vi kolika je ta ulica? Kako mislite da stigne pismo, a nemate ime i prezime primaoca? Dvije gospođe kažu-ali, mi ne znamo kome to ide…samo adresu imamo (gledaju se između sebe, tipa radnica sa šaltera je šašava). Objašnjava njima radnica da će samo bačit pare, a da će se pismo vratit u poštu. Vele ove dvije sinje kukavice-pa, nema veze, poslaćemo ga…
  -Podgorica, grad od skoro 200 000 ljudi, 21. vijek!

 2. Shale grome!!!!!!! Inace je vec dokazano da su Baskijci najstariji narod u Evropi. Ovo mi je najace od najceg !!! EVIVA!!!!!

 3. velikosrpska propaganda je odje izvrsila politicko/kulturno/istorijski genocid od kojeg cemo se tesko ikada oporavit.

 4. Samo Slavko ovo je nevjerovatna vijest i otkrice za mene. Nisam jos vidio, mada nisam priznajem ni trudio se da nadjem ove informacije, ko smo, sto smo, odakle smo, al mi je stalno prolazilo kroz glavu i nedje sam postavio odje pitanje ako mozes da kazes o porijeklu srpskog naroda al ovo je i vise nego dobar odgovor koji sam trazio. Coece, pa to oni kriju svo vrijeme na sve moguce medije propagiraju o cistini svoje “moderne nacije”. Uzasno i sablasno. Nikad ova istrazivanja nisu objavljena u CG, a kamoli da zasluze intervju sa naucnicima i posebne dokumentarce koji bi obrazovali ljude da vec jednom prestanu da se dijele na nacije. Po ovome ispada da su slicniji Hrvati i Srbi nego iko drugi a jedno drugome da oci iskopaju. Ovi sa Ante Pavelicem a ovi sa Drazom Mihajlovicem, i sve apropo “cistine nacije”. ovo im je NOKAUT! Nace oni sad neki podmukli modus da opravdaju i ovo sto nisu otkrivali, laz je slatka i svi je konzumiraju. Nisu htjeli da objave jer bi im to rusilo savrsene svadje medju “nacijama” u CG. Slavko svaka ti cast za ovo objavljivanje. ovo je zlata vrijedno i ako ce iko ikad na necemu da gradi (ka sto ti rece) buducnost svoje djece, bez temelja LSCG je nemoguce to ostvariti. Ja bi jos predlozio uzimanje veceg uzorka i koncentrisanje na Crnu Goru posebno i propratio istrazivanje sa svim medijima. Ljudi moraju da znaju da rodjnjem nisu nista zaradili unaprijed. Moraju da pokazu svoje talente svojim angazovanjem, sto je skoro uvjek najsladja pobjeda. Divna je ova muzika Istine koju svaki put nekako cujem i osjetim na ovom Svetom mjestu od ovog internet privatnog bloga. ZIVJELI CASNI LJUDI!

 5. rajko zoric said:

  Nauka je nesto sto u crnoj ne priznaju. Zato su crnogorci nebeski, najbolji srbi. Argumenti koji kazu da to nije tacno su za normalne narode ali ne za one koji “zive” u cg.
  U cg je laz istina a istina laz.

 6. Gledam sinoć Let ka zvijezdama na rtcg. Osta sam bez teksta pred tri kandidata. Takvi glasovi, takav potencijal…čovjek samo da gleda i plače nad sudbinom kletom. Da ove lopovčine nemaju muzičku produkciju, da nisu uložili mrznih 10, 20 miliona eura u ozbiljniji projekat kojim bi se počela stvarati muzička istorija crne gore. sve što se moglo uništiti, uništili su…i rođeno i nerođeno. Glavno je da su svoje debilčiće ušuškali sram ih bilo.

  • Nemamo mi ništa , ni pozorište ni kinematografiju… Za ovih 25 godina snimljeno je 5-6 filmova i 1-2 igrane serije , a bolje da nije ni to. Školujemo glumce koji ođe nemaju šta da rade , sem da snimaju reklame. Nemamo ni izdavačku ni prevodilačku djelatnost , knjižare pune knjiga srpskih izdavača. TV kanali se gase jedan za drugim , najgledaniji srpski kanali. Albanija , Makedonija , BIH imaju desetine satelitskih i kablovskih tv kanala a mi? Digitalizacija ođe nije ni počela a svuda u Evropi završena ili pri kraju. Koliko je objavljeno romana i snimljeno filmova o ovome kastigu koji traje 25 godina. Imamo li ijednog pisca satiričara , karikaturistu , koji smije da se naruga ovoj vlasti? Srbija je imala Domanovića , Nušića … a mi nikoga osim Živka Nikolića.

 7. Ali ljudi pogledajde zastrasujuci podatak da je BIA srpska bezbjednosno informativna agencija finasirala istrazivanja, i to ogromnu svotu novca, da bi izmedju ostalih, IAKO JE CG BILA NEZAVISNA VEC 3 GODINE, zajedno “provukla” u iste rezultate ka “gradjani Srbije i Crne Gore”. Nevidjen bezobrazluk. Oni se jadovi bukvalno peru o nas ne bi li se otkrilo ko su ustvari Srbi, mjesavina kakve bi se oni uzasavali. Naravno svako je rodjen kako je rodjen i mislim da nikad al nikad da bude greska u rodjenju ni prema kome al ovo sto rade Srbi je vise nego ista slika i prilika masonsko-zidovskog izraelskog lobija koji je pojaha ovu planetu. Cak sam i nedje vidio da se dje god je moguce oni bratime, te VJEKOVNE VEZE BRACE IZRAELA I SRBIJE, te drz ne daj svako malo. Odma mi se kroz glavu vrti – kako li je to bilo prepredeno i podmuklo odigrano da se sakrije “necistoca” srpskog naroda, koja po njima ni pod koju cijenu ne smije da se otkrije. A vidi se ljudi sve u genima. Ja licno koliko sam ljudi upozna do sad, ni malo mi se ne cini svijetlo i plavo da izgledaju Srbi za kakve se predstavljaju, mislim da se neko rodi s plavim ocima, njemu je banja taman ka da se Rom rodi ka Viking pa pocne da terorise drugu bracu Rome. Padose u vodu svi nacionalizmi na osnovu kojih su vladali i vladaju i na osnovu kojih je izginulo na milione nevinih zrtava! ovo finasiranje od srpske UDBE da se zajedno radi uzorak za Crnom Gorom bi svima bilo u startu jasno da se tu krije FASIZAM u svom pravom i najuzasnijem obliku koji je uz to obezbijedjen i odobren od iste “izraelske brace” koja je by the way – vlasnik CIA-e. Pazite ovaj podatak – uzorak iz Crne Gore koja ima po miliona stanovnika je 404 osoba a Srbije koja je visemilionska drzava 7-8 miliona daje uzorak od “179 OSOBA”!?!?!?!?!? I to se ZAJEDNO salje na ispitivanje ka jedna regija ili drzava. Ojhaaa.. padose ka s kruske. Glupo je napravljeno, mogli su malo bolje, da ne vidimo ovoliko ljudi! Dokle ide ta laz na kojoj vladaju? Nemaju granicu i ne biraju sredstva ni u cemu. Al ne ne, nemojmo se varat da to ne zna CG mafija na celu s Milom. Haha. Naprotiv, ona to i podrzava i finasira koliko je potrebno! Opet nisu prosli test inteligencije. Kakve budale u jednu ruku a u drugu fukarluk! ZIVJELA SVETA ISTINA ZAUVJEK!

 8. Preporucio bih svima pjesmu od Cica Vulanovica-ON. Zasto?!
  Zato sto samo bili za stolom na slavi jednoj. Pa tu za stolom dovatise se politike i stara prica za Slavka od gamadii udbaskih krece. Kad skoci Cico pa ovome IStinu u brk sasu ovo govno pobjeze, a ja mu kazem upravu si CICO sve od A do S. Dodje Cico do mene iz izrecitova mi pjesmu ON, meni iz ljubavi i tu jos nekima odlucno i prkosno!!!!
  Molio bih nekolicinu vas koji posjecujete ovaj blog da procitate istu.

 9. Slavko, koliko je meni poznato, nacionalna pripadnost je stvar licnog opredjeljenja, a ne genetskog porijekla. Stoga, vas zakljucak da Crnogorce neko stalno laze/nagovara da je/bude Srbin, je vise nego besmislen. Ako cemo vasom ‘argumentacijom’, prije ce biti da dio Srba neko stalno laze/nagovara da su/budu Crnogorci!

  • Ako je nacionalna pripadnost stvar ličnog opredjeljena , onda sam ja Japanac , iako veze nemam sa Japanom i ne znam beknuti japanski jezik. Da reče stvar ličnog osjećaja pripadnosti nekom narodu , to bi se moglo prihvatiti. Etničko porijeklo je lična stvar a nacionalnost je ono što ti piše u pasošu , tako je svuda đe bog pomaže. Pitanje za velikosrbe koji zastupaju teoriju o rasrbljavanju crnogoraca od strane komunista – kako je moguće “najbolje i najčistije Srbe” ubijediti da nijesu Srbi nego Crnogorci?

 10. Recimo da nacionalna pripadnost jeste stvar ličnog opredjeljenja, ali šta se tek onda dešava sa vjeroispovješću, koja još manje veze ima sa genetikom?
  Da je ljudska priroda drugačija od ove koja je pokazana i dokazana kroz milenijume, mogli bismo razgovarati, pa čak i razmišljati o subjektivnom doživljaju i ličnom izboru.
  Međutim, baš zbog spoznaje ljudske prirode i postoje stroga pravila, odnosno etablirane institucije koje koliko-toliko ljudsku prirodu krote. Te stoga imamo instituciju braka, nacije, vjersku pripadnost…
  Onog trenutka kada ljudska vrsta prestane da se ponašja i reaguje kao životinja (princip jačeg) , možda se i mognemo složit oko nekih stvari. Sve do tada-moja nacionalnost je samo i isključivo crnogorska.

 11. momo niksic said:

  Svaka cast Cjco!Dje je ovo misko profiter,sto je zacutao Z.Ivanovic iz vijesti sta bi sa calovickom,dje su tako zvani nezavisni intelektualci Popovic i Kovacevic i ostali,pogledajte sad navodno nezavisne novine vijesti i tv vijesti,kako odradjuju za DPS.Slusam ovog Komnenica i vidim da je Sukovic mala beba za njega,Supkovic barem ne glumi opozicinara.Sta reci za opoziciju koja je ucestovala na predhodnim izborima i posle svega pristaje na ponovljene u niksicu.Pa ocigledno da je DPS, opozicija i neavisni intelektualci,jedan dobro uigran tim koji glumi politicki zivot u C.G i vlada ovom stokom.

 12. DOMAGOJ NIKOLIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Slaveni su oduvijek na Balkanu, za to postoje arheološki dokazi

  http://www.4dportal.com/hr/intervjui/3082-domagoj-nikolic-ekskluzivno-za-4dportal-hrvati-su-oduvijek-na-balkanu-za-to-postoje-arheoloski-dokazi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: