A great WordPress.com site

MOJ KOMENTAR NAČERTANIJA

Ovdje dajem moj komentar,bolodovan, koji se nalazi u zagradama, originalnog teksta Načertanija.

O Iliji Garašaninu

Državnik (16. 1. 1812, Garaši, kragujevačka nahija – 10. 6. 1874, Beograd). Sin Milutina Savića, imućnog trgovca stokom, Garašanin se školovao u očevoj kući. Zatim je učio grčku školu u Zemunu, potom Orahovici đe je naučio njemački. Godine1837. knez Miloš ga je uzeo kao carinika carinika u selu Višnjici, na Dunavu, a onda u Beogradu. Kada je uveo regularnu vojsku, knez Miloš ga je postavio za njenoga starješinu, u činu pukovnika. Posle odlaska kneza Miloša, Garašanin se našao u Vlaškoj.Godine 1842. njegov otac i stariji brat, koji su bili na strani ustavobranitelja Tome Vučića koji pučem svrgavaju Mihaila Obrenovića ginu mu otac i brat borbi protiv kneza Mihaila. Iste godine, Garašanin je postavljen za pomoćnika ministra Unutrašnjih djela Vučiću. Kada je 1843. Vučić morao, na zahtev Rusije, napuštiti Srbiju, Garašanin je postao na mesto njega ministar Unutrašnjih djela i ostao je u tome položaju sve do 1852.
Stvorio je svemoćnu policiju u Srbiji i ostvario birokratski način uprave.

Nčertanije, tajni velikosrpski program koji se izvršava i danas, donešen je 1844-te godine. Prvi put je publikovan u Beogradu za srpsku javnost, tek 1906-te, ali je nastavio da bude zlo pismo velkosrpske politike. Načertanije je bilo vodič četništvu i Slobodanu Miloševiću. O kakvom se dokumentu radi govori moj komentar originalnog teksta Našertanija, dat u zagradama!

Načertanije

Srbija se mora i u tom smotreniju u red ostalih evropejskih država postaviti, (cilj koji je u startu bio: pohlepan, pretenciozan i neostvariv,zločinački, takav je ostao i do danas) stvorivši jedan plan za svoju budućnost,(racionalno) ili tako reći da sastavi sebi jednu domaću politiku po kojim glavnim načelima treba Srbija kroz više vremena stalno da se vlada i sve svoje poslove po njima postojano da upravlja. (Načertaniju se određuje uloga s t a l n o g plana djelovanja srpske politike i vojske, tako se i desilo,ali i pokazalo kobnim i po Srbe odvodeći ih u propast, ali i druge južnoslovenske narode na koje je je velikosrpstvo imalo apetit, što velikosrbi odbijaju da prihvate kao istinu i pored toga što je ta istina o č i g l e d n a !)

Dviženije i talasanje medu Slavenima počelo je već, i zaista nikad prestati neće. (tačno!) Srbija mora ovo dviženije a i rolu ili zadatak, koji će ona u tom dviženiju za izvršenje imati, vrlo dobro upoznati.(pozitivno)
Ako Srbija dobro projesapi šta je ona sad? U kakvom se psoloženiju nalazi? I kakvi nju narodi okružavaju?( Dokaz da o okolnim narodima stvaraoci Načertanija malo, ili ništa znaju! To ih neće voditi ka želji da prihvate istinu o drugim okružujućim im narodima, nego namjeri i praksi njihovog nasilnog posrbljavanja!) To se ona mora uveriti o tome, da je ona mala, da ona u ovom stanju ostati ne sme, i da ona samo u sojuzu sa ostalim okružavajućim je narodima za postići svoju budućnost svoj zadatak imati mora.(Ovdje se drugi narodi priznaju, i zna se da se Srbija može pokrenuti samo stvaranjem saveza!Velikosrpska politika radila je sve suprotno od ovog realnog i pozitivnog stava, naprotiv, -posrbljavala je i okupirala)

Iz ovog poznanja proističe čerta i temelj srpske politike, da se ona ne ograničava na sadašnje njene granice, no da teži sebi priljubiti sve narode srpske koji ju okružavaju.(Dokaz stvarnog cilja Načertanija! Riječ podlu „priljubiti“ treba čitati kao istiniti cilj – okupirati, osvojiti druge!Cilj je da Srbija postane velika gutajući sve koje ima namjeru „priljubiti“! Iz ove riječi stvoren je i izraz kojim se laže kako je Crna Gora osamnaeste „prisajedinjena“i sakrije se činjenica da je prvo okupirana od strane Srbije, pa onda ubijena!)

Ako Srbija ovu politiku krjepko ne bude sledovala, i što je gore, ako je odbaci te ne sočini ovom zadatku dobro razmišljen plan, to će ona od inostranih bura kao mala lada ovamo i onamo bacana biti, dok najposle na kakav golem kamen ne nameri, na kome će se sva razdrobiti.(Insistiranje na dugovječnosti Načertanija, jer jako se Velika Srbija ne ostvari, a Kraljevinama SHS i Jugoslaviji, bila je ostvarena, ona će se kao mala razbiti! Međutim, Srbiju je upravo slomilo skoro stoosamdesetogodišnje insistiranje, težnja i političko-vojni proces na tome da se Velika Srbija- ostvari!)

Politika Srbije

Tursko carstvo mora se raspadati, i to raspadanje može se samo na dva načina dogoditi.

1. Ili će carstvo to biti razdeljeno; ( nada, neracionalna)ili

2. Biće ono na novo sazidano od svojih hristijanskih žitelja.(čista laž! Tursko carstvo od hrišćana!?)

Primječanija o razdeljenju carstva

O slučaju ovom nećemo opširno govoriti, no samo to primetiti moramo da bi pri ovom događaju Rusija i Austrija glavne role igrati morale, jer su one susedne i graničeće sile.(Glupo! A što je sa Pruskom, Britanijom i Francuskom?)
Ove dve sile lako bi se mogle pogoditi i složiti, koje će zemlje i predjeli kojoj pripasti. Austrija samo za pritjažavanjem zapadnih, a Rusija za osvojenjem istočnih zemalja težiti može. I po tome može biti da bi prava linija od Vidina (Beča) do Salonika (Soluna) povučena, mogla ovo pitanje na zadovoljstvo obadveju strana rješiti. (Čisto nagađanje)Tako dakle u slučaju razdeljenja, svi Srbi samo Austriji pali bi u djel. Austrija i Rusija znadu to odveć dobro da tursko carstvo kao takvo, dugu budućnost neće imati.(Još jedno nagađanje.) Obe države ovu priliku upotrebljuju da učine svoje granice što skorije raširiti.(Isto o čemu sanja i Garašanin, što se tiče granica srpskih!) Obadve one na tome rade svakojako, da preduprede i prepreče da se na mesto turskog drugo hristijansko carstvo izrodi;(Opet neistinita priča o hrišćanskom TURSKOM carstvu!) jer bi onda za Rusiju iščezla lepa nadežda i prijatan izgled, da će Carigrad uzeti i držati, koje je njen najmiliji plan od Petra Velikoga;(Osvajanje Carigrada bio je jedan od dugoročnih ciljeva politike carske Rusije) a za Austriju porodila bi se otuda grozeća opasnost da će Južne Slovene svoje izgubiti.(Tačno, ali i druge velelesile radile su sve da se ruski plan ne ostvari! Tako se i desilo!)

Austrija dakle mora pod svima opstojateljstvima biti neprestano neprijatelj srbske države; ( istina )sporazumjenije dakle i sloga sa Austrijom jeste za Srbiju politička nemogućnost;(Laž gola) jer bi ona sama sebi uže na vrat bacila.(Nikako, samo bi učvrstila svoju interesnu sferu) Samo Austrija i Rusija mogu raditi o propasti i razdeljenju turskog carstva. One se o tome brinu (Laž gola, a Engleska, Francuska, Pruska?). Rusija ovo stanje već od mnogo godina prepravlja i priugotovljava. (Tačno!)Sad već i Austrija ne može inače, nego mora i ona pomagati i za sebe gledati kao što je i pri razdeljenju Poljske činila.(Tačno) Prirodno je da se sve ostale sile pod predvoditeljstvom Francuske i Engleske ovom raširavanju i povećanju Rusije i Austrije protive. (Tačno, ali ne samo protive, nego to sprovode u djelo!)One će može biti smatrati za najbolje sredstvo, kojim bi se ovo razdeljenje preduprediti moglo, da se tursko carstvo u jednu novu nezavisnu hristijansku državu promeni, (Nevjerovatna laž)jer ovako bi se prazno mesto posle propasti Turske ispunilo i tako bi se samo moglo ravnovjesije evropejsko u celosti zadržati. ( Sanjarenje) Osim toga druge pomoći nema.(Laž!)

Srpska država koja je već srećno počela, no koja se rasprostirati i ojačati mora,(Dokaz o jedinom cilju velikosrpske politike, okupacijama i pokoravanju graničnih naroda!) ima svoj osnov i temelj tvrdi u carstvu srpskom 13-ga i 14-ga stoljetija i u bogatoj i slavnoj srpskoj istoriji. ( Gola laž! Dušanovo carstvo nastalo na osvajanjima i pokoravnjima drugih naroda, trjalo je SAMO DEVET godina, a onda se raspalo kao trulo, što je i bilo! Kakav je to – temelj? Nikome ko je normalan, samo zbog navedene istine, ono nije moglo i nije smjelo ni biti – UZOR za političko i vojno djelovanje!))Po istoriji ovoj zna se da su srpski carevi (Nova laž, koji su DRUGI srpski carevi postojali osim Dušana?Ni jedan jedini! I on je carem postao nasilno, osvajanjima i protivkanonski, pa je zbog toga proklet od strane vaselejnskog patrijarha, ali su istom anatemom obuhvaćeni i: srpska crkva, vojska, kruna i država! Sve se ovo krije od Srba i dan danas!) počeli bili grčkom(To nije bilo Gračko, neko vizantijsko carstvo) carstvu mah otimati (Tačno) i skoro bi mu konac učinili (Tačno)te bi tako na mesto propadšeg istočno-rimskog carstva srbsko-slavensko (Laž, to carstvo nijesu činjeli u Dušanovo vrijeme samo Srbi, negoi drugi od Dušana pokoreni narodi! Srbi su u njemu bili samo – manjina, kao što su to bili u Jugoslaviji!) carstvo postavili i ovo naknadili. Car Dušan silni primio je već grb carstva grčkog. (Istina, ali će vekosrpski falsifikátori da lažu o ona četiri ocila na krstu, kao o četiri slova „S“ i nastavku „samo sloga…“ itd). Dolazak Turaka prekinuo je ovu promenu (laž, nijesu Turci, nego iznenadna Dušanova smrt i raspad carstva odmah, kao posljedice odlaska cara Dušana!) i preprečio je ovaj posao za dugo vreme, no sad, pošto je sila turska slomljena i uništena tako reći,(Čista laž, godine 1844 kad je plan nastao, Turska je još moćna!) treba da počne isti onaj duh dejstvovati, (Laž, koji duh-Dušanov?On da živi poslije pet stotina godina robovanja? Ko u ovo naklapanje može vjerovati? Prikazivanje Dušanovog duha u velikosrpskom tumačenj, predstavlja jedan od najvećih falsifikata u evropskoj istoriji!) prava (Koja prava? Da porobljavaš i uništavaš druge i to predstavljaš kao nohovo oslobođenje? Da, kao malena Srbija, glumiš i ponašaš se kao VELESILA? Da srljaš i u svjetski rat, onaj Prvi izazoveš? Da ubijaš saveznicu Crnu Goru i još mnogo toga?E, to je slomilo Srbiju, taj skorojevićki lažni „moral“pohlep, bez bilo kakavih realnih osnova!)svoja na novo tražiti, i prekinuti posao na novo nastaviti.(Kakva hipokrizija, kakav cinizam – da Garašani, i svi koji ćega decenijama slijediti, GLUMATAJU cara Dušana? U Crnoj Gori su pokutali da od Mila naprave Njegoša?Strašno!Milošević je – car Dušan?)

Ovaj temelj i ove osnove zidanja carstva srbskog valja dakle sad od rozvalina (ne nikako razvalina, jer od devetogodišnjeg carstva ni razvaline nijesu ostale, već petstogodišnje ropstvo) i nasutima sve većma čistiti ( Laž, jer nešto što je nepostojeće, ne može se ničim nasuti!)i osloboditi, na vidik izneti, (Ovo treba čitati kao: zasuti lažima velikosrpskim!)i tako na ovako tverdom i stalnom istoričeskom fundamentu (Fundamenta nema! Samo laž koja se lažno predstavlja kao – temelj!) novo zidanje opet preduzeti i nastaviti. Črez to će ovo predprijatije u očima sviju naroda, a i samih kabineta, neiskazanu važnost i visoku vrednost zadobiti; (Ovo je cilj Načertanija, da laž postane – istina! Nije se desilo!)jer ćemo onda mi Srbi pred svet izići kao pravi naslednici velikih naših otaca koji ništa novo ne čine no svoju dedovinu ponavljaju. (Laž, oni ne obnavljaju đedovinu koja je trajala samo devet godina koju nijesu ni naslijedili nego se odmah raspala,, nego se lažno predstavljaju kao njenii vlasnici!) Naša dakle sadašnjost neće biti bez sojuza sa prošlošću, ( Ovo treba čitati ne kao savez sa devetogodišnjom prošlošću, nego savez sa velikosrpskim lažima koje tvorci program, odmah i po zadatku, počinju masovno da proizvode!) nego će ova činiti jedno zaviseće, sastavno i ustrojeno celo, i zato Srbstvo, njegova narodnost i njegov državni život stoji pod zaštitom svetog prava istoričeskog.(I ovo je još jedan dokaz da su tvorci programa svjesni da planirano LAŽU!) Našem teženju ne može se prebaciti, da je ono nešto novo, neosnovano, da je ono revolucija i prevrat, nego svaki mora priznati da je ono politički potrebno, da je u prastarom vremenu osnovano i da koren svoj u pređašnjem državnom i narodnom životu Srba ima, koji koren samo nove grane tera i na novo procvetati počinje(Svaka riječ je još jedna laž do srži, i još jedan dokaz a oni svjesno i planirano – lažu!).

Ako se novo preporođenje srpskog carstva s ove tačke smatra, onda ćedu i ostali Južni Sloveni ideju ovu vrlo lako razumeti a i s radostiju primiti,(Čista prevara i očajnička nada da će njihova laž kod naroda koje namjeravaju okupirati, proći kao – istina!) jer valjda ni u jednoj evropejskoj zemlji ne živi tako spomen istoričeske prošlosti kod naroda, kao kod Slavena turskih, (Ovakva gola laž nadilazi sve dosadašnje i predstavlja bezočno pljuvanje po istinitoj istoriji drugih evropskih naroda! Ovo je kvaka koja otvara put najsramnijoj velikosrpskoj laži: da su Srbi – sveti i nebeski narod!) kod kojih je živo i vjerno opominjanje sviju skoro slavnih muževa i događaja istorije njihove još i danas.(Ovo je trasa koju će velikosrpstvo slijediti – da se Srbi masovno i svakodnevno pumpaju strašnim lažima velikosrpskim! Lažni kosovski mit, kreiran za tu potrebu, osnovno je gorivo kojim se velikosrpska mašinerija laži – pokreće!) I zato se može sigurno računati da će posao ovaj u narodu dragovoljno primljen biti i nisu potrebna desetoljetna dejstvovanja u narodu da bi on samo korist i polzu ovog samostalnog vladanja razumeti mogao.(Još jedan trag koji slijedi strah stvaraoca Načertanija da sam srpski narod neće oduševljeno prihvatati njihove velikosrpske laž,i i nerealne ciljeve!Desilo se suprotno, narod ih je oduševljeno gutao, a tako je isto i danas!Ciljevi su počli đe su i morali – na smetlište istorije!Taj put laži platile su životima stotine hiljada žrtava suludne velikosrpske politike, i još luđih ratova!)

Srbi su se medu svima Slavenima u Turskoj prvi sobstvenim sredstvima i snagom za svoju slobodu borili;(Laž, ali i nesvjesno priznanje da tvorci Našrtanija ZNAJU kako Crnu Goru turska sila nikad nije svu pokorila, zahvaljujućij borbi – Crnogoraca! Velikosrpska poltika slijedila je drugu laž – da su Crnogorci Srbi, i da je Crna Gora – srpska!) sljedovatelno oni imaju prvi i puno pravo k tome da ovaj posao i dalje upravljaju. Već sada na mnogim mestima i u nekim kabinetima predvide i slute to: da Srbima velika budućnost predstoji i to je ono što je pozornost cele Evrope na Srbiju navuklo.(Gola laž! Naprotiv, Evopu je privukla nada da se ubrzava kraj turskog carstva na dijelu turske evropske teritorije!) Kad mi ne bi dalje mislili nego samo na knjaževstvo kao što je sad, (Malo, jadno, pod turskim pritiskom)i kad ne bi u ovom knjaževstvu klica budućeg srpskog carstva ležala, (Ponovno isticanje jedinog potpuno nerelanog velikosrpskog cilja – nikako – moguće obnove devetogodišnjeg Dušanovog carstva,plana zasnovanog na golim lažima!) onda ne bi se svet više i duže sa Srbijom zanimao nego što je sa Moldavskim i Vlaškim knjaževstvima činilo, u kojima nema samostalno načelo života i koji se dakle samo kao privjesci Rusije smatraju.(Teško vrijeđanje i izvrtanje istine o Moldaviji i Vlaškoj, ali i velikosrpsko uzdizanje vazalne Srbije nad njima!)

Nova srbska država na jugu podavala bi Evropi sve garancije da će ona biti vrsna i krjepka država i koja će se moći medu Austrijom i Rusijom održati.(Ovo je čisto trabunjanje koje graniči sa ludilom – da malecka, slaba, nikakva Srbija pruža garancije velesilama Austriji i Rusiji?Koja će to velesila od Srbije tražiti garancije, i da li će uopšte dozvoliti da Srbija postane tako jaka kako bi to bilo uopšte moguće?)Geografičeskoje položenije zemlje, površina zemaljska, bogatstvo na prirodne proizvode i vojeni duh žitelja, dalje uzvišeno i vatreno čuvstvo narodnosti, jednako poreklo, jedan jezik – sve to pokazuje na njenu stalnost i veliku budućnost. (Pjevanje ode sopstvenim – lažima!)

O sredstvima, kojima bi se cjelj srbska postići mogla

Kad se sa opredjelenošću zna šta se hoće i kad se stalno i krjepko hoće, onda ćedu se sredstva za postiženje naznačene cjeli potrebna kod jednog sposobnog praviteljstva i lako i skoro naći, jer narod je srpski tako dobar, da se s njim sve, no samo razumno postići može.(Ista oda o lažima koje tvorci Načertanija plasiraju, ali i stvar koja dokazuje da su ih stvaraoci Načertanija totalno svjesni njihi, ali i dokaz o uvjerenju kretora Načertanija, da će Srbi laži lako popiti! Tako je i bilo, i traje sve do danas!)

Uvodna sredstva

Da bi se opredjeliti moglo šta se učiniti može i kako se u poslu postupiti ima, mora praviteljstvo (Vlada)znati u kakvom se položeniju svagdar nalaze narodi raznih provincija Srbiju okružavajućih. (Krunski dokaz da stvaraoci Načertanija ZNAJU da slovenski narodi koji se nalaze „okolo“, znači i Crnogorci, NIJESU Srbi, nego su ono što jesu- drugi slovenski NARODI! Ova množina u Načertaniju kapitalni je dokaz o tome da su te narode, tvorci Načertanija, smatrali onim što jesu – drugim slovenskim narodima!U suprotnom – i u tajnom Načertaniju nazvali bi ih, kao što je to radila njihova javna politika i ratovi – SRBIMA!)Ovo je glavno uslovije tačnog opredelenija sredstva. Za ovu cjel treba pre svega oštroumne, od predponjatija ne zauzete i praviteljstvu verne ljude kao ispitatelje stanja ovih naroda i zemalja poslati i ovi bi morali posle svog povratka tačno pismeno izvestije o stvari dati. (Ovo je popis traženih osobina Garašaninovih agenata koji će odmah biti stvoreni i razasuti po narodima na koje je velikosrpska poltika naoštrila svoje osvajačke očnjake! Crna Gora je bila jedna od prvih žrtava velikosrpske agenture!) Naročito se treba izvestiti o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Albaniji. (ovđe su pobrojani prioriteti.) U isto vreme nužno je da se tačno poznaje i stanje Slavonije, Hrvatske i Dalmacije a razume se da u ovo spadaju i narodi Srema, Banata i Bačke.( a ovđe svi koje čeka drugi korak velikosprskog osvajanja!)

Ovim agentima nužno je dati nastavlenija kojim će načinom ove zemlje obići i proputovati.(Ovdje se kaže da će svaki agent imati detaljna upustva za djelovanje!)Između pročeg treba im naznačiti koja mesta i koja lica treba naročito da upoznadu i da izvide. (Imaće opis gradova i sela u kojima moraju djelovati, kao i popis lica koja moraju zavrbovati za velikosrpski plan koji će se lažno predstavljati kao „ujedinjenje“ Srba, a nikako kao istinita namjera okupacije i posrbljavanja od strane Srbije!) Pored materijalnih instrukcija treba im dati i jednu obštu, glavnu instrukciju, u kojoj ćedu biti sledujuće tačke opredjeljene koje će ti ispitatelji ispuniti morati.

1-vo. Rasuzdavaćedu (saznaće) političesko stanje zemlje, osobito partaje(partije) u njoj nalazeće se; kupićedu beleške po kojima bi se narod bolje upoznati i čuvstva srca njegovog, dakle tajne želje njegove saznati mogle;(Prevedeno – agenti će svakom narodu tražiti ahilovu petu na koju mogu velikosrpski udariti velikosrpskim lažima. Takva velikosrpska laž je i ona da su Crnogorci potomci srpskih plemića, junaka i vitezova koji su se, u praznu Crnu Goru, naselili bježeći pred Turcima nakon kosovskog poraza! Ili, da su potomci Nemanjića!Da je ta laž bila istina, prva stvar koja bi se desila je sljedeća – od njihove strane Crna Gora bi odmah bila imenovana kao: „Nova Srbija“) no pre svega naznačićedu ono što se kao pripoznata i već javno izrečena narodna potreba smatrati mora. (Ovo je zahtjev za psihološkim karakteristima naroda koji se tretira, kako bi se mogli što lakše pretvoiti u velkosrpske pokrete kao npr. Univerzitetska crnogorska omladina iz Beograda, ili- bjelaši!)

2-go. Naročito treba paziti na vojeno stanje naroda i zemlje; kao na ratni duh, naoružanost naroda, posle čislo i raspoloženje pravilne vojske; gde se nalaze ratni magazini i arsenali; gde se u zemlji proizvode ratne potrebe kao džebana i oružje; ili od kud se dobijaju i u zemlju unose itd.(Direktna špijunaža koja se mora sprovoditi, pravi cilj Načertanija)

3-će. Sočinićedu opisanije ili karakteristiku i spisak od najvažniji i najveći upliv imajući muževa, ne izuzimajući iz toga ni one koji bi protivnici Srbije bili. (Špijunski detektovati one koji mogu postati velikosrbi, ali i njihove protivnike!)

4-to. Što se u kojoj provinciji o Srbiji misli, šta narod od Srbije očekuje, i šta li ljudi od nje žele i čega se od nje boje.(Ovo znači – detektovati želje naroda i velikosrpsku politiku tretiranom narodu prilagoditi, velikosrpski mu se uvlačeći pod kožu!)

Naravno se još ovom nastavljeniju i to dodati mora šta svaki izaslanik o srbskoj politiki za sad kazati i saobštiti sme i može; koje i kakve nadežde probuditi sme i našto pozornost i vnimanije osobito ondašnji prijatelja Srbije obratiti mu valja. (Još jedan ključni dokaz svakom mom prethodnom komentaru)


Najpre da označimo naša otnošenija sprema Bugarske

Bugarska je između sviju slovenski zemalja najbliža slavnom gradu carstva turskog; najveća čast ove zemlje lako je pristupna; ovde se nalaze najvažnije vojne pozicije Turaka i veća polovina njiove vojske. Ni u kojoj drugoj evropskoj zemlji ne drži se Turčin da je tako siguran i još sad gospodar kao u ovoj; osim toga su Bugari skoro svi oružja lišeni, i naučili su već slušati i raditi, pokornost i posao ušli su kod njih u običaj.(Da li bi tvorci programa ikad prihvatili da su ovako opisali Bugare zahvaljujući svom petovjekovnomropskom iskustvu, i zbog toga što su i Srbi, pod Turcima, isti bili! Nikad!) No ova primječanija ne treba da nas poremete da pravu vrednost Bugara ne pripoznamo, (Dokaz da su svjesno lagali o Bugarima!) ili što je još gore da ih prezremo.(Bježanje od bitne karakteristike velikopsrva!) Istina je to po nesreći, da Bugari prem da su najveća grana slavenskog naroda u Turskoj, (Teško i mučno priznanje istine) skoro nikako nemaju poverenje u svoju sobstvenu snagu(čista laž) i samo na spoljašna iz stranih zemalja (Rusije) dolazeća podstrekanija (ne kaže se istina – zbog ruskih interesa i dejlovanja njihove obavještajne agenture u Bugarskoj!) usuđuju se oni upuštati se u pokušenija osloboditi se.(Iskompleksirano pljuvanje lažima po Bugarima) Rusiju oni smatraju svagdar kao silu koja najviše za njihovo izbavljenje i oslobođenje učiniti može i hoće,(tačno) osim što bi Rusija sama za sebe radila i Bugarima u mesto turskog svoj jaram mnogo rapaviji nabacila, (Istina, ali ne kažu velikosrbi da i oni služe istom ruskom cilju, ne oslobođenju Srba, nego njihovim stavljanju pod ruski lanac) no ona se ni inače, kao što se je pokazalo, ne sme usuditi neposredstveno sa svojom vojskom Bugarima u pomoć priteći, jer je Evropa već upoznala pravu narav onih tobož blagorodnih namjera ruskih u smotreniju Turske,(tačno) i zaista bi se osobito evropejski rat izrodio kako bi Rusija još jedanput preko Dunava preći htjela.(tačno) Iz tog uzroka Rusija se stara da posredstvom drugih dejstvuje i to proizvede što sama neposredstveno ne može.(Tačno, ali nije tačno da Rusija ne može, nego je tačno da uočava i ponaša se u skladu sa snagama i ravnoteđom moći ostalih evropskih velesila!) Tako je bio knjaz Mihailo u ovom poslu njihovo bezvoljno orudije, (laž)i ona će zaista želeti da se povrati onom planu, koji je sredstvom knjaza Mihaila u djelo privoditi počela bila.(Istina, i uspjeće)

No budući da praviteljstvo knjaza Aleksandra ne pritjažava povjerenje Rusije, jer se ono ne da ko slepo orudije njeno upotrebiti, (Lažna nada) to se dakle Rusija vidi primorana da na prevratu sadanjeg praviteljstva radi, kako bi posle njegovog padanija jedno praviteljstvo za svoje planove ustanoviti mogla.(istina)
Sva pokušenija za prevariti Rusiju i nju o tom uveriti da će sadanje praviteljstvo sledovati njenim planovima, bila bi posve bezuspješna.(Laž koja predstavlja blok prema istoj ideji srpske politike!) Kad sama Rusija primeti da se u Srbiji samostalni narodni duh probuđuje, ondaj ona neće verovati nikakvim predloženijama koja bi joj se činila, jer Rusija je mnogo lukavija nego da bi se dala u jednu zamku uplesti, koja je protivna njenim namjeranijama.(Naklapanje, ali istinito)Šta više i to se još daje misliti da bi Rusija sve težnje Srbije za stupiti u tešnji sojuz i sporazumlenje sa ostalim turskim Slavenima, (Ponovo dokaz da tvorci načertanija znaju ono što istinito kažu – „ostalim turskim Slovenima“ – a ne nikako – ostalim Srbima!)ako bi ih samo saznala, samo na to upotrebila, da one ljude, koji bi ovaj posao upravljali u Turskoj, Austriji i ostalim vlađenijama izdade, kako bi črez to Evropu uverila da to nije Rusija nego buntovna i njoj protiveća se Srbija koja ovakva prevratna težnja podpomaže. No pored svega toga Rusija će se rado o ovim sporazumjenijama izvestiti dati, da bi tako trag i tečaj njihov poznati i ove malo po malo za sebe uzeti i upotrebiti mogla.(tačno)I koliko god se Srbija samostalnije upravljala bude,(Ovo govori istinu: da Srbija ni 1844.g. nije samostalna!) to će sve manje povjerenje kod Rusije imati, i ako Rusiji nikako za rukom ne ispadne da stanje u Srbiji promeni i takvu samostalnu politiku Srbije uničtoži, ona će se tada jamačno truditi da sve turske Slavene od Srbije odvrati,(tačno) da njih sve između sebe razdvoji i u neslogi zadrži, a sama će sa svakom pojedinom granom po osob u otnošenje i sporazumljenje stupiti.(tačno) Ako se dakle Srbija pri ovom uticanju ne pokaže djejatelnija i revnosnija nego Rusija,(Da Srbija bude brža, bolja i efikasnija od carske Rusije?Ludilo od velikosrpske ambicije!) to će nju ova pobjediti i preteći.(Otkrivanje Amerike poslije Kolumba!)

Pri ovom delu treba se obmana čuvati. Rusija se nikad pred Srbijom poniziti neće, (Ne, nego hoće, hahahahaha, idiotizam!) a ako ona vidi da Srbija neće njoj sa svim odano i bez uslovija služiti, to će ona sva uslovija gordo i sa prezrenjem odbaciti.(Ni gordo, ni sa prezrenjem, nego praktično!) Ta ona je zaista i mudre sovjete sobstvenih svojih diplomata, kao jednog Livena, žestoko odbacila, upravo zato što su ovi samo privremeno popuštanje predlagali;(laž) može li se dakle misliti da će se ona prema stranim povodljivija pokazati nego prema svojim sobstvenim i vernim služiteljem? (Pitanje ravno pitanju budale!)No najposle kad se u Srbiji ne bi niko nalazio, koji bi se Rusiji bezuslovno predati hteo, i kad bi Rusija primorana bila sa onima raditi, koji joj samo pod uslovijama služiti žele, onda se ona ne bi zatezala i sa ovim sojuziti se i raditi, jer ona najposle ne bi mogla nikad Srbiju sa svim ostaviti, no dokle god ona nalazi ljudi u Srbiji koji se njoj bezuslovno povinjuju i nju slušaju; to će ona svagdar takve Srbe predpostavljati onim pravim patrijotama.(Dokaz da srpska javnost poštuje Rusiju, ali to Garašaninu smeta do te mjere da takvu javnost karakteriše – nepatriotama, od čega je samo korak da ih nazove onako kako želi – izdajnicima!)

Rusija ne da sebi od tako male države,(Konačno priznanje kakva i kolika je Srbija u vrijeme pisanja njenog carskog programa – Načertanija!Dokaz da su ciljevi načertanija, za upravo opisanu Srbiju, ne samo đavolski, nego su čista glupost! Decenije velikosrpske politike Načertanij, i definitivni slom Srbije, očigledni su dokaz za moju tvrdnju!) kao što je Srbija uslovija propisivati; ona zahteva da se njeni sovjeti kao zapovesti bezuslovno slušaju, i oni koji njoj služiti žele moraju se njoj sa svim i predati.(tačno) Istina ona se po nekada čini da prima sve da joj služe, ali ona ih ni u što ne upotrebljava, jer jedni ne pritjažavaju njeno povjerenje, i tako, črez ovakav njen način postupanja, svaka prilika iščezava za moći nju prevariti.(naklapanje)

Ako Srbija želi iz sadašnjeg podčinjenog stanja izvući se i cela, prava država postati, mora će se truditi da malo po malo političesku moć Turske uničtožavajući, sebi je prisvoji; jer upravo ovo je ona točka, u kojoj se srbska i ruska politika sukobljavaju, (Ko to tako hoće: Rusija ili Srbija? Odogovr je- Srbija! Zašto?Jjer ona sa realnom politikom veze nema, ona hoće da postane – carstvo! Što je takav velikosrpki cilj? Idiotizam! Dokaz: definitivni slom Srbije pod načertanijevcem Miloševićem!) pošto i Rusija na oslabljenje političeske sile carstva turskog radi. No iz ovog soglasija ipak nikako ne sleduje da su cjel i namera obadveju ona ista, i da po tome njihova politika u harmoniji i soglasiju biti mora. (Dokaz političkog idiotizma!)U kratko da reknem: Srbija mora nastojavati da od zdanija turske države samo kamen po kamen ocepljuje i prima kako bi od ovog dobrog materijala na starom i dobrom temelju starog carstva srbskog, opet veliku novu srbsku državu sagraditi i podignuti mogla.(Ovo je već tragikomedija u koju se pertvara nerealna ambicija obnove carstva Dušanovog!) Još sad dok je Srbija pod turskom vladom,(Konačno – priznanje statusa Srbije u vrijeme pisanja Načertanija, što sami program čini još luđim!) daje se ovo sazidanje priugotoviti i pripraviti, jer se ovakvi poslovi ne mogu u poslednjem magnoveniju preduzimati i svršiti.(Alibi i priznanje da je velikosrpski plan nerealan, da on sa politikom veze nema!)

Govoreno je ovde o naravi ruske i srbske politike obširnije, a to upravo za to što je Bugarska ona zemlja u kojoj se ruski i srpski upliv najpre i najviše susresti mora.(Srpski, ruski uticaj, pa da ga Srbija pobijedi, a da to Bugari i Rusi mirno posmatraju?Hahahahahaha, užas!)

Mi smo ovde mnogo o tom govorili i dokazivali iz kog uzroka srbska politika ne može na će se soglasiti sa onom ruskom; (Ovo je čisto nerealno blebetanje, upoređivanje Srbije malecke i jadne, sa velesilom Rusijom!Ko to može upoređivati?Odogovor se nameće sam – ajvan!) no mi u isto vreme i to kažemo, da Srbija ni s kim lakše ne bi mogla svoju cjel postići no u soglasiju s Rusijom,(istina) ali to samo onda kad bi Rusija savršeno i potpuno primila i uslovija Srbije, koja bi pod navedenu Srbijinu nameru t. j. budućnost njenu u prostranom smislu osigurala.(I odmah bježanje od istine, što je osnovna karakteristika velikosrpstva!) Jedan sojuz između Srbije i Rusije bio bi zaista najprirodniji,(tačno) no da se taj učini od same Rusije zavisi,(laž) i Srbija treba da ga prima s raširenim rukama,(tačno)ali svagdar pošto se uvjeri da Rusija svesrdno i iskreno predlaže,(Novo bježanje od prethodne istine!) koji će samo onda moći biti, ako ona od dosadanje svoje sisteme odstupi t.j.(A ko će je na to primorati – Srbija?Hahahahaha!) ako uzdrži da je za prirodniji sojuz sa Srbijom, makar malom, nego sa Austrijom za koje ona Zapadne Slavene i čuva.(Čista laž, nego istorijski fakat. Zapadni Sloveni, izbjegava se, namjerno, pominjanje Hrvata u Austriji, ali se ovdje velikosrpski ne preimenuju ni u – Srbe, nlaze se Hrvati i krajiški Srbi na teritoriji tadašnjeg austrijskog carstva, i to u potlačenom položaju protiv kojeg se Hrvati bore svim silama!) Premda se ja ne nadam da će se Rusija ikada hteti Srbiji iskreno prikloniti,(Sama ova želja je ravna komediji, ali još je jedan dokaz koliko su tvorci Načertanija bili tragično, suludno – nerealni, koliko su oni, umjesto u realnom svijetu, lećeli devetogodišnjim Dušanovim carstvom!) ipak nužno je to ovde spomenuti od kakve bi to polze za Srbiju bilo, i da takovo pojavlenije trebalo Srbiji, jer i ako je tako mnogo govoreno protiv Rusije nije to iz mrzosti činjeno koliko iz nužde na koju nas je sama Rusija tolikim svojim postupcima nagnala.(K o m e d i j a! L a ž!)

Još nekoliko reči o Bugarskoj pa ćemo dalje preći. Ako smo mi raspoloženje duha narodnog u Bugarskoj dobro poznali, i ako nismo ona rodoljubiva sredstva koja ona pritjažava otveć malo uvažavali, onda moramo kazati da ovde veća usiljavanja za oslobođenje otačestva od turskog jarma još su daleko.(laž) I opet Rusija glavna svoja teženja ovamo upravlja, jerbo je ova zemlja uprav pred vratima Carigrada i na njenom putu k ovom položena;(Tačno, ali ovo govori i o primitivnoj ljubomori na Bugarsku i žaljenju što se Srbija ne nalazi na njenom mjestu u očima Rusije!) no i otnošeniju k Srbiji, Bugarska isto to položenije i značenje ima koje i za Rusiju. Ako Rusija samo još nekoliko godina ovako u Bugarskoj dejstvuje, kao što je do sad radila i ako za ovo vreme Srbija ostavi da Rusija radi tamo bez da i Srbija što čini, zaista će međutim Rusija toliko uspjeti, da neće ni malo više trebati srbskog upliva u Bugarskoj. Neka ovo za Srbiju bude znak i opomena i neka ona ne zaboravi da samo ondaj političesko prijateljstvo očekivati može, ako smo ljubav našu prema prijatelju već od pre posvedočili i dokazali. Srbija mora za Bugarsku nešto učiniti, pošto ljubav i pomoć mora biti vzajmna.(Kako?Sa kojim snagama?Kao potlačena turska država?)

Pošto smo dakle položenje za današnju Bugarsku i njenu veliku znamenitost za Srbiju ukratko označili i pošto smo ruski upliv koji tamo vlada nešto spomenuli, prelazimo k tome da načertamo nekoliko uvodnih sredstava za to kako valja srbski upliv u Bugarskoj utemeljiti.

1. Bugari nemaju vaspitajuća i učevna zavedenija, zato bi trebalo da Srbija svoje škole Bugarima otvori, i osobito da nekoliko blagodjejanija za Bugare mlade, u Srbiji učeće se, naredi.(Isto je urađeno Crnoj Gori, ali bez osnivanja, nego preuzimanjem crnogorskih škola pod velikosrpstva vođstva)

2. Bugarsko sveštenstvo ponajviše je grčko, a ne narodno bugarsko; za to bi vrlo poželatelno, i polezno bilo da bi neko čislo mladi Bugara bogosloviju u Srbiji svršilo, pa kao sveštenici u njihovo otečestvo medu svoj rod se vratilo. (Isto se pokušavalo u Crnoj Gor za vrijeme njene nezavisnosti i Slobode, a od okupacije osamnaeste – otvoreno i uspješno!Ovdje se vidi i razlog promptnom velikosrpskom uništenju Crnogorske pravoslavne crkve!Ona je bila čuvar crnogorske slobode, krune, nacije, države, vjere, kulture,nošnje, jezika i oružja!)

3. Valjalo bi štampati bugarske molitvene i druge crkvene knjige i bugarska djela u Srbiji; ovo važno sredstvo Rusija već odavno upotrebljava, i Srbija mora gledati da Rusiju u tome preteče.(Isto je rađeno i Crnoj Gori! Ma kakvi Isus i vjera, ne nego o k u p a c i j a i posrbljavanje!)

4. Potrebno je da pouzdani i sposobni ljudi putuju po Bugarskoj, koji bi pozornost bugarskog naroda na Srbiju obratili i u njemu prijateljska čuvstva prema Srbiji i srbskom praviteljstvu probudili, i zajedno i nadeždu oživljavali da će Srbija zaista Bugarima za njihovo izbavljenje u pomoć priteći i za njihovu sreću starati se. (Isto se radilo i u Crnoj Gori, dokaza je bezbroj, a ključni je izdajnička velikosrpska Podgorička skupština osamnaeste!)

O politiki Srbije u smotreniju Bosne, Ercegovine, Crne Gore i Sjeverne Albanije

Kad mi površinu i geografsko položenje ovi zemalja, ratni duh njihovi žitelja, i ono mnenije i način mišljenja njihov u bliže rasmotrenije uzmemo, mi ćemo lako na tu misao doći da je ovo ona čast turskog carstva, na koju Srbija najveći upliv imati može.(realna procjena) Stalno opredjeljenje i uređenje ovoga upliva čini nam se da je za sad (1844) glavni zadatak srbske politike u Turskoj.

1. Kad dva susedna naroda medu sobom uži i tešnji sojuz zaključiti žele to se pre svega granica koliko je bolje moguće otvoriti mora, da bi se neprestano saobraćanje što je više možno olakšalo i živim učinilo No Srbija se od ovih svojih sunarodnika u Turskoj kao nekim kineskim zidom odelila, i saobraštenija je na toliko samo malo mesta dozvolila, da ima kuća u većim varošima, koje više vrata imaju za ulazak i izlazak ne želi knjaževstvo srbsko. Zato neka straže na granicama istina ne umale, no da se mesta sastanaka, izlaska i ulaska na srpskoj granici umnoži sprama Bosne. A zašto ne i Bugarske? (Plan kako što prije pridošlice posrbiti!)Uvedeni sastav odjeljenja mogao je u svoje vreme polezan biti; no tu sistemu i sad još zadržati značilo bi toliko koliko Srbiju usamljivati i zatvarati, a to je njenoj budućnosti i njenom napretku sa svim protivno. (Ne: Srbiji protivno – nego velikosrpskom projektu!)

2. Treba na to ići da se dva naroda, istočno pravoslavni i rimokatoličeski među sobom u svojoj narodnoj politiki razumedu i slože, jer samo tako može se sa dobrim uspjehom ova politika sledovati.(Velikosrpska nikako, ali saradnja naroda bez obzira na vjeru – da!)Srbije je dužnost da glavne osnove ove politike oba dvema častima naroda ondašnjih predloži,(Laž, nego da stvarne ciljeve velikosrpkse politike perd jabnošću okupiranih naroda sakrije tako što će buduće okupacije predstavljati kao –oslobođenje! Kroz to je Crna Gora prošla osamnaeste!) jer ona u ovom djelu može sa važnošću postupati, koje ona po pravu diplomatičeski priznati i po mnogogodišnjem iskustvu činiti je dužna. Jedna od glavnih osnova naznačava se: načelo pune vjerozakonske slobode.(Nikad provedeno!Crnogorska crkva uništena, muslimanska i katolička na svaki način gušene!) Ovo načelo moraće svima hristijanima, a ko zna da povremenu i nekim muhamedancima dopasti se i zadovoljiće ih.(Ovo je aplaudiranje sopstvenim lažima!)No kao najglavniji i osnovni zakon državni mora se predstaviti i utvrditi u tome, da knjaževsko dostojinstvo mora biti nasledstveno.(I pored toga što se Karađorđevići u Načertaniju ne pominju, jasno je da se ovo odnosi na tu dinastiju!)Bez ovoga načela, koje sačinjava jedinstvo u najvišem državnom dostojinstvu ne može se stalan i postojani državni sojuz medu Srbijom i ostalim susjedima Srbima ni pomisliti.(Alibi sa služenje Karađorđevićima!)

Ako Bošnjaci ne bi ovo primili, to bi otuda kao sigurno sledovalo raskomadanje Srba na provincijalna mala knjaževstva pod osobitim vladajućim familijama koje bi se nepremjeno tuđem i stranom uplivu predale; jer bi one među sobom sarevnovale i jedna drugoj zavidile. Ove familije nikad se ne bi dale više do toga dovesti da interes svoje koristi kakvoj drugoj familiji na žertvu prinesu, pa baš ni onda kad bi od takvog požrtvovanja napredak sviju ovi naroda zavisio. (Već pripremljeno opravdanje buduće okupacije austrijskih i sandžačkih Muslimana!) Iz ovih osnovopoloženija sleduje, da, ako bi se pre ovog opšteg sojedinjenja Srbstva (Razotkrivanje koliko su lagali kad su ih nazivali samo malo ranije Slovenima.Vidi se da su očigledno namjerno lagali, jer ih smatraju Srpstvom, odnosno Srbima!) što osobito u Bosni preobražavati počelo, da se to preobraženje tako čini kako bi ono samo služilo kao priugotovlenije za ono opšte sojedinjenje sviju Srba i provincija ujedno, (Još jedan dokaz prethodnom komentaru.)kojim jedinim načinom može se računati na postiženje one velike cjeli i onog interesa koji je svima ovim Srbima jednak. – Jer ovde Srbiju samo zato napred stavljam što ona jedina može tu stvar priugotovljavati (Laž, nego je stvar u tome da bi Srbija jedina imala korist od budućih okupacija i širenje srpske teritorije!) i dužna je neprestano negovati do vremena koje će doneti izvršenje ovog plana i koje vreme da bi sazrelo Srbija će na tome raditi (Oznaka da je Načertanije dugoročni tajni program koji će se obavezno slijediti!)

Ko god dakle ovom narodu dobra želi on ne sme Bošnjacima nasledstveno knjaževsko dostojinstvo preporučivati.(Zabrana Bosni da se može konstituisatii kao posebna država) U takom slučaju neka bi se medu tim izbirali najvažniji ljudi iz celog naroda i to ne za celi život, no na izvjestno vreme, koji bi kao neki sovjet obrazovali. Sa ovakvom makar provincijalnom i odeljenom vlastju, ostao bi otvoren put za napredak;(Dakle, nikako Bosna kao kneževina ili kraljevina, nego kao privremena tvorevina koja će se time utopiti u veliku Srbiju!) lako bi se onda Srbija u svoje vreme sa Bosnom tješnje sojuziti i skopčati mogla, jer onda ostaće ovaj sojuz mogućan i vjerojatan. (Upornost u planu velikosrpskom koji se, po svakoj cijeni, ostvariti MORA!)

Treće osnovno načelo ove politike jest: jedinstvo narodnosti, (Čitaj – asimilacija, posrbljavanje!) kojeg diplomatičeski zastupnik treba da je pravlenije (uređenje) knjaževstva Srbije. K ovome treba dakle učiniti da se Bošnjaci i ostali Slaveni obrate (posrbe) i kod ovog treba zaštitu i svaku pomoć da nadu kad god se o tom radilo bude ovog načela vrednost pokazati.(Da je namjera Srbije u tom smislu nepokolebljiva!)Srbija u ovom smotreniju mora će o tom uvjeriti da je ona prirodna pokroviteljica sviju turski Slavena (Jer su svi oni Srbi, po velikosrbima, još od Dušanovog carstva!) i da ćedu samo onda kad ona dužnost ovu na sebe uzme, ostali Slaveni(Opet vraćanje na – Slovene!) njoj pravo to ustupiti da ona u imenu njihovom nešto kaže i čini.(Drugim riječima – da se predaju Velikoj Srbiji, jer su sami Srbi, ada kako!) Ako bi Srbija svojim sosjedima taj nesrećni i zli primjer davala da ona samo na sebe misli, (Poruka jedina: neće Srbija u ovim granicama ostati, nego će sve susjedne narode okupirati i podbiti!) a za nevolju i napredak ostali ne bi marila, nego bi to ravnodušno smatrala, to bi onda jamačno i ovi samo njenom primjeru sledovali, ne bi je slušali, i tako bi umesto sloge i jedinstva nastupilo nepovjerenije, zavist i nesreća.(Laž, ne, nego bi došlo do ravnopravnog ujedinjenja, što velikosrbi sprječavaju svakim načinom i zločinom!)

3. Ujedno nužno je i to, da se ne samo svi osnovni zakoni, ustav i sva ustrojenija glavna knjaževstva Srbije u Bosnu i Hercegovinu medu narodom rasprostranjavaju, (Otvoreno priznanje da je i to način posrbljavanja, Crna Gora ga prošla nakon osamnaeste!) nego još i to da se za vremena nekoliko mladih Bošnjaka u srpsku službu državnu prima da bi se ovi praktično u političeskoj i financijalnoj struci pravlenija, u pravosudiju i javnom nastavleniju obučavali i za takove činovnike pripravljali(Čitaj- pripravljali se kao velikosrbi, Crna Gora prošla i to!) koji bi ono što su u Srbiji naučili posle u svom otečestvu u djelo privesti mogli. (Sprovodili politiku velikosrpstva i posrbljavali druge!) Ovde je naročito nužno to primjetiti: da ove mlade ljude pored ostalih treba osobito nadziravati i vaspitavati (Čitaj – špijunirati i obučavati kao agente!) tako da njihovim radom sa svim ovlada ona spasitelna ideja opšteg sojedinjenja (Čitaj – posrbljavanja!) i velikog napredka (Čitaj – velikosrpske pljačke). Ova dužnost ne može se dovoljno preporučiti.

4.Da bi se narod katoličeskog ispovedanija od Austrije i njenog upliva odvraćali i Srbiji većma priljubili nužno je na to osobito vnimanije obraćati. Ovo bi se najbolje postići moglo posredstvom fratera ovdašnjih,(Čitaj – sveštenika SPC koji su bili, ostali i danas su najbolji agenti i radnici velikosrpstva) između kojih najglavnije trebalo bi za ideju sojedinjenja Bosne sa Srbijom zadosti (Čitaj – da Srbija proguta i posrbi Bosnu!). U ovoj celji nužno bi bilo narediti da se po gdi koja knjiga molitvena i pesme duhovne u beogradskoj tipografiji štampaju; posle toga i molitvene knjige za pravoslavne Hristijane, zbirku narodnih pesama koja bi na jednoj strani sa latinskim a na drugoj sa kirilskim pismenima štampana bila; osim toga mogla bi se kao treći stepen štampati kratka i obšta narodna istorija Bosne u kojoj ne bi se smela izostaviti slava i imena nekih muhamedanskoj veri prešavši Bošnjaka. Po sebi se predpostavlja da bi ova istorija morala biti spisana u duhu slavenske (Čitaj – srpske!) narodnosti i sa svim u duhu narodnog jedinstva Srba i Bošnjaka. Črez štampanja ovih i ovim podobnih patriotičeskih djela, kao i črez ostala nužna djejstvija, koja bi trebalo razumno opredjeliti i nabljudavati oslobodila bi se Bosna od upliva austriskog i obratila bi se ova zemlja više k Srbiji.(Sve opisano Crna Gora prošla!)Na ovaj način bi ujedno Dalmacija i Hrvatska dobile u ruke djela, kojih štampanje je u Austriji nemoguće, i tim bi sledovalo tešnje skopčanje ovih zemalja sa Srbijom i Bosnom. (Čitaj- otvorila bi se prilika i za posrbljavanje Hrvata!) Na ovo djelo treba osobito vnimanije obratiti i istoriju o kojoj je gore reč dati napisati črez čoveka vrlo sposobnog i duboko pronicavajućeg.(Tako lažnih istorija, slagane u raznim oblícíma, sa jednim zadatkom – posrbljavanje čitaoca, ili učenika, ili predavača – iz Beograda će izaći na hiljade i hiljade!)

5.Cjela spoljašna trgovina Srbije nalazi se u rukama Austrije(istina) Ovo je jedno zlo protiv kog tačnija opredelenija ostavljam ljudima iz finansije da razčlene, a ja ću samo nešto o tom navesti koliko to mora u ovaj plan ući te da njegovu važnost dopuni. Preko Zemuna sa stranim državama u neposredstveni trgovački sojuz stupiti, ostaće svagdar stvar vrlo mučna. Zbog toga se Srbija pobrinuti mora za nov trgovački put, koji bi Srbiju na more doveo i za nju tamo pristanište stvorio.(Konačno – pravi razlog okupacije i posrbljavanja Crne Gore – izlazak Srbije na Jadran)Ovakav put samo je onaj za sad mogućan koji preko Skadra u Dulcinj vodi. Ovde bi našao srpski trgovac sa svojim prirodnim proizvodima u dalmatinskim prirodnim brodarima i trgovcima svoje jednoplemenike(Albance?hahahaha!) a pri tom vrlo vešte i sposobne ljude koji bi ih pri kupovanju stranih jespapa dobro i pošteno poslužili i na ruci bili. Onde bi dakle nužno bilo srbsku trgovačku agenciju podići (Čitaj – kompaniju za trgovinmu, špijuniranje i posrbljavanje!)i pod odbranu i zaštitu ove prodaju srpskih proizvoda i kupnju francuskih i engleskih espapa staviti.Pri ovom poslu praviteljstvo bi moralo prvi korak u tome učiniti s tim da izradi i naimenuje jednog trgovačkog agenta u Dulcinju,(Ulcinj) koji će odande srbskom trgovcu kao prostom pokazati kud treba da ide. Ovaj agent stupivši u saopštenija s našim zemaljskim trgovcima, imao bi zdravo prostudirati način(Čitaj – špijunirati) kako bi se onamo s polzom naša trgovina obratiti imala (Čitaj – okupacija i posrbljavanje!) i kad se praviteljstvo osigura o polzama ovim onda može črez novina dati objavljivanje polze, koje bi s te strane dolazile našoj trgovini, a to bi značilo upućivati naše trgovce ovom probitačnom mestu. Ako bi samo nekim trgovcima ispalo za rukom te bi tamo dobro i probitačno poslove svršili, to bi drugi brzo njihovom primjeru sledovao i malo po malo otvorio bi se taj put trgovine bez da bi praviteljstvo neprestano o tom brinulo; jer trgovci bi sami sebi posle put otvorili, a praviteljstveni agent pazio bi samo da naši trgovci ne trpe tamo nikakva ugnjetanija.Iz ovog naređenja bi sledovalo da bi cjena proizvoda srbskih na Jugu iznošenih podizala se na Severu, a cena espapa donosećih se u Srbiju sa Severa padala bi konkurencijom unosećih se espapa sa Juga. Jednim slovom ukratko rečeno Srbin bi ovim načinom skuplje prodavao a jevtinije kupovao.(Genijalno – hahahahaha!)

U političeskom obziru imalo bi ovo sredstvo ne manju važnost, jerbo će se nov agent srbski nalaziti medu žiteljstvom srbskim (Laž, stanovništvo Ulcinja i Skadra je – albansko!) i ova prilika prinela bi jače upliv Srbije na sjeverne Arbaneze i na Crnu Goru,(U smislu posrbljavanja!), a ovo su upravo oni narodi koji imadu ključeve od vrata Bosne i Hercegovine i od samoga mora Adrijatičeskog.(Samo za to su od strane Srbije – porobljeni uništeni!) Postavljanje ove agencije srbske i utemeljenje njeno onamo mi smo uvereni kao političeski postupak Srbije smatran bi bio od neobične važnosti medu onim narodima i tešnji sojuz ovi žitelja sa Srbijom postigao bi se vrlo lako.(Tačno, jer niko ne može ni slutiti, kao ni Crnogorci, kakva sezločinačka laž krije iza velikosrpskih priča o – oslobađanju!) Francuska i Engleska ne samo što se ne bi tome protivile, nego bi to još potpomagale,(laž) a Porta takođe ne bi protivna bila,(totalna laž) jer s time bi njeno jedno pristanište na novo procvetalo.(hahahaha, nikad kraja lažima)

6.Na istočnog veroispovedanija Bošnjake (Ne kaže se – pravoslavne Srbe, a još manje da su „srpske vjere“, ta laž je prevelika i za stvaraoce Načertanija, bez obzira što je program – tajni!) veći upliv imati neće biti za Srbiju težak zadatak Više predostrožnosti i vnimanija na protiv toga iziskuje to, da se katolički Bošnjaci zadobijedu. (Priznaje se da nijesu Srbi, ali se krije da su Hrvati! U svakom slučaju – moraju se porobiti!)Na čelu ovih stoje franjevački fratri.(Tačno zapažanje što sve crkva može uraditi kada se odluči da – laže! SPC je dvovjekovni dokaz!)
Pored gore spomenutog štampanja knjiga ne bi li dobro i sovjetno bilo da se jedan od ovih bosanskih fratera pri beogradskom liceumu kao profesor latinskog jezika (Čitaj- da se obuči da bude velikosrpski agent, i da se katolici naviknu na velikosrpsku okupatorsku ideju i praksu kao normanlu!) i još kakve nauke postavi. Ovaj profesor morao bi služiti kao posredstvenik između Srbije i katolika u Bosni, jer s tim bi mi prvi poveritelan korak učinili i s tim dali bi na dokazateljstvo tolerancije. Zar ne bi mogao ovaj isti frater ustanoviti ovde jednu katoličesku kapelu za ovde živeće katolike, (Nikad ustanovljena do najnovijih doba) s čime bi se izbeglo podizanje jedne kapele pod uplivom austriskim (Alibi da se gradnja katoličke crkve ne dozvoli!) koje će ranije ili docnije sledovati morati. Ovu kapelu mogli bi staviti pod pokroviteljstvo ovde stanujućeg konzula francuskog. Ovo bi dalo povoda i priliku francuskom praviteljstvu da se u toj stvari živo zauzme i s tim bi se Srbija oslobodila opasnosti od jedne katoličeske crkve, koja bi pod uplivom Austrije u Beogradu bila.

7.Karađorđe je bio vojeni predvoditelj od prirode bogato obdaren i vrlo iskusan; on nije mogao predvideti onu preveliku vojnu važnost koju Crna Gora (Još jedan dokaz o značaju Crne Gore za ideju i praksu velikosrpstva!) za Srbiju ima i koju će svagdar imati kad god se o tome stane raditi da se Bosna i Hercegovina od Turske odjele i Srbiji prisajedine.(Dakle, Crna Gora je samo velkosrpski šaraf u tome smislu!) Pohod ovog vojvode na Sjenicu i Novi Pazar još svi Srbi dobro pamte i nije potrebno da mi sledujući predlog novim dovodima podkrepljujemo. Neka Srbija i u Crnoj Gori primier Rusije sleduje i neka dade vladiki pravilnu svakogodišnju podporu u novcu. – Srbija će na ovaj način za malu cjenu imati prijateljstvo zemlje, koja najmanje 10.000 brdnih vojnika postaviti može. (Sve rečeno i preporučeno – kupuj Crnogorce lažima i najmanjoj mogućojnovčanoj potpori! Za uzvrat: Crnogorci će ginuti ne za Cetinje i Lovćen, nego Beograd i Avalu!Ni ovđe Crnogorce Načertanije i Garašnin ne smatraju Srbima, jer znaju da su – Crnogrci!)

Ovde moramo još to primetiti, da odlaganje ove podpore na poslednje magnovenje neće imati poželani uspjeh i sledstvo; (Poruka: udarimo na Crnogorce sad – ili nikad! I udarili su, rezultat je – crnogorski Srbi, crnogorsko velikosrpstvo i vječna vlast mafije!) budući da će Rusija pravedno moći na svoju mlogogodišnju i stalnu podporu pozivati se, a srpski novi predlog moći će kao samo iz nužde učinjeni ocrniti i u podozrenije dovesti; i Crnogorci bi (Ni sad se ne kaže – Srbi, a nema ni riječi o njihovom dolasku u Crnu Goru nenaseljenu, kao Srpske vlastele i junaka nakon kosovskog poraza!Zašto? I tvorci Načertanija znaju da je to gola velkosrpska l a ž prekrupna i za ovaj tajni dokument!) onda rekli: Srbi nisu nama pomagali kad smo u nuždi bili, što je dokazateljstvo da nam nisu prijatelji, (Ne kaže se istina, krije se ona – da nijesmo isti narod, nego se kaže – da nijesmo – prijatelji!) nego nas samo za sad upotrebiti žele.(Ovaj nastavak rečenice dokaz je da nas je srpstvo smatralo samo kao mehanizam io budale upotrebljive za njihove razne upotrebe!)

Srem, Bačka i Banat.

Na prvi pogled moralo bi se misliti da Srbija sa ovim predjelima u najprijateljskijem sojuzu stoji; budući da su njina porekla, jezik, vjera, prava i običaji jedni i isti sa srbskima u Srbiji (Osim djelimično vjere, sve drugo je gola laž!). Ako to nije tako, ondaj pričina (uzrok) toga bar od časti(u dijelu) samo na Srbiju spada; (Želi se reći – do sada ih nijesmo posrbili, a mogli smo i oćemo!) jer se ova(Srbija) nije dovoljno trudila o tom da prijateljstvo ovih Srba zadobije. (Ponovo su svi – Srbi!) No nadati se treba da će pokraj sveg neprijateljskog upliva Austrije ovo pogrešno otnošenje s vremenom prestati i popravljeno biti i to u onoj meri u kojoj knjaževstvo Srbije sve više i više kao dobro uređena i izobražena država pokaže se.Za sada ako ništa više trebalo bi bar upoznati se s važnijim ljudima ovi provincija, i jedne srbske važne novine onamo ustanoviti koje bi pod konstitucijom Mađarske mogle polezno dejstvovati u interesu srbskom i koje bi imale biti uređivane črez vrlo iskrenog čoveka ko na primer g. Hadžića ili njemu podobnog.(Sve je primjenjivano i na Crnu Goru)

O sojuzu sa češkim Slavjanima

O ovim Slavenima (I ponovo ih nazivaju Slavenima, što se danas smatra jezikom hrvatskim, hahahaha!) nećemo ovom prilikom mnogo govoriti ne samo što oni ne bi spadali u ovaj plan,(Priznanje – ne možemo i Čehe granicama velikosrpskim obuhvatiti) nego zato što bi se to mnogima u početku kao jedna nepraktičnost učinila. (inače – bi!) Zato mi prelazeći to ukratko, i ostavljajući da se interesi koji bi se od ovog sojuza ( Čitaj – Velike Srbije) imali, upoznadu u izvršeniju samog oveg plana, mi za sad samo toliko preporučujemo, da je nužno početi upoznavati Srbiju sa Slavenima Češke, Moravije i Slovačke i to na jedan vrlo predostrožan i odveć mudar način kako to ne bi moglo Austriji u oči pasti.(Komedija – hahahahaha, da ne pane u oči Austriji? Hahahahaha!)

Advertisements

Comments on: "MOJ KOMENTAR NAČERTANIJA" (48)

 1. Peko i izvjesno komitsko kopile jos ne stavise komentar? Pjani im se gazda garant :-))))))))

 2. Imajući u vidu činjenicu da je u vrijeme stvaranja Načertanija samo 5% stanovništva Srbije bilo pismeno logično je da je objavljeno tek 1906. Odnosno, strpljivo se čekalo da društvo sazri. Čak i oni koji su bili obrazovani u vrijeme nastanka “manifesta”, uglavnom su bila sveštena lica i učili su na evropskim univerzitetima.
  Treba obratiti posebnu pažnju na stil, koji je jednostavan, pitak, prijemčiv za narodne mase.
  A, to da je stajao u fioci i da je kupio prašinu je priča onih koji ga tajno obožavaju, a javno sprovode u djelo na najperfidniji način. Na isti onaj način na koji je i nastao.
  A, da sam u pravu potvrđuje Depeša Pavla Bulatovića, piona Srpske akademije nauka i umjetnosti, vijek kasnije. Depeša koju su svi imali, a koju niko nije vidio.
  Osim, naravno, Liberalnog saveza Crne Gore.

 3. Građanin said:

  Sjajno raskrinkavanje! Slavko zivio ti nama za vjeke vjekova.

 4. Komitsko dijete said:

  Prećera ga Lorde al oprosteno ti je 😉 Znajuci te koliko si temperamentan necu vise nastojati da odgvaram na tvoje komentare koji su plod umisljanja.

  Slavko je sjajno obradio inserte iz NAKAZENIJA SRBSKOG i raskrinkao do srzi sulude ideje koje se i dan danas provode.Ko ih provodi u ovakvoj Crnoj Gori? Niko drugi nego Djukanovic i njegova mafijaska agentura. Narod to nikako da prizna vec se iz dana u dan sve dublje utapa u močilo koje im velikosrpski agenti poturaju na svakom pedlju ove porobljene zemlje.

 5. Nacertanije je napisano u isto vrijeme kad i Gorski Vijenac. Ko napisa taj prokleti Gorski vijenac sa mitovima o raseljenom srpskom plemstvu, o umrlom carstvu Dusanovom, o Obilicu koji jezdi poljem cetinjskim, ko otrova srpski narod tom megalomanijom?
  Neki Milojica iz Valjeva, ili Rade Petrović?
  Što je to imalo više uticaja na velikosrpsku politiku u narodnim masama, Načertanije ovog nesrećnika ili megalomanija crnogorske vladajuće dinastije, svih redom?
  Da nisu to došli neki bezobrazni Srbijanci iz Šapca u opancima, sa frulicom, pa prevarili naivnog Vladiku Rada i njegove našljedike i naćerali ga da srbuje?
  Lako li je sa Cetinja po cijeli dan pljuvat po drugima, po nagrdjenoj i nikakvoj Srbiji, koju unakaziše megalomanske ideje brdjana iz Crne Gore i Hercegovine.
  Čestitam ti na raskrinkavanju paklenih Srbijanaca, treba to sve dobro da vide ti tvoji fini Crnogorci, da shvate da ako im ikad išta u životu nije valjalo, za to su krivi neki harmonikaši iz Jagodine.
  Čuš. velikosrpski projekat uništio južne slovene. A za šta se borila mala i slavna Crna Gora 5 vjekova? Što ne popušti? Je li joj ideja bila da postane Monako na rubu turske carevine, ili je nešto drugo punilo grudi junaka? Svaki je projekat na Balkanu velikonekakvi. Velikogrcki, velikoalbanski, velikohrvatski, velikobugarski, pa normalno da je postojao i velikosrpski.
  Nije ga izmislio polupismeni Garašanin, ima ga u narodnim pjesmama više no u knjigama.
  I naravni da je mit, i Obilić, i carstvo koje je trajalo 9 godina, sve je to mit, ali lijep mit. S tim mitom se i umiralo i branila se vjera. Da nije toga mita, ne bi se ni branili, no bi Turci postali.

 6. Pero s pumpe said:

  Kineski zid
  I veli Garasanin kineski zid

  Ko mi dokaze da je kineski zid bio opste mjesto komuniciranja u Srbiju 1844 ja mu poklanjam svu pokretnu i nepokretnu imovinu plus dvije livade i konje vrane po livadi razigrane

  Kineski zid je tad moga bit opste mjesto jedino kod intelektualaca bliskih ruskom dvoru a na Zapad se tek poceo popularisat pocetkom dvadestog vijeka i otvoren za turiste tek sedamdesetih godina

  Ja sam vjerova da je Rusija imala uticaj na Garasanina da napise Nacertanije a sad mislim i da mu je dostavljala i gotove djelove
  A sve ka odgovor na antiruski plan Zaha iza koga vjerovatno stoje Engleska i Francuska a iza njih vodeci bankari

  Ako je to tacno Rusi su sceli ovim da obezbijede izlaz na Jadran i zato su prepravili Cartoriskog
  Ovome u prilog ide i to sto su zahtijevali odlazak Vucica iz Srbije poslije kojeg odma Garasanin prelazi sa pomocnika na mjesto Ministra unutrasnjih poslova

  To su prljave igre velikih sila preko malih naroda dje ne postoji ama bas nijedna samostalna odluka ili plan neke manje zemlje no ju je vazda aminovala neka velika sila ili stoji iza nje

  I veliki te planove prave da se razni interesi preklapaju i onda narodi medjusobno se mrze i svadjaju i ratuju a oni profitiraju
  Jednostavno
  Kako tad tako i danas

 7. Angus Young said:

  Ha..ha..Niko od postanka Nacertanija nije uspio da ovako slikovito pokaze besmislenost i sizofreni kontekst tog tajnog programa. 😀

  Bukvalno, svaka recenica je analizirana, zgazena i zguzvana bas kao sto i zasluzuje.

  Zapamtimo da se zbog ovog nakaznog dokumenta nadvila nesreca nad balkanskim narodima vise od jednog vijeka i zbog kojeg i dan danas generacije ispastaju.

 8. A, da generacije ispaštaju dokaz je i večerašnja utakmica Voli Partizan. Među Grobarima ne bijaše 10 Srbijanaca. Sve đeca mahom iz Podgorice. Zadojena mržnjom prema gradu, državi, sunarodnicima. U kakvim bolesnim, frustriranim porodicama to raste. Koliko moraš mrzjeti, i zašto, svoju postojbinu u ime tuđih, praznih i smiješnih ideala i ideja zasnovanih na maštariji i fantaziji?

 9. Ovakva nacertanija su imale gotovo sve znacajnije drzave danasnje Evrope, pa tako danas imamo jednu Francusku, Njemacku ili Spaniju, dje su se pod jednim krovom okupili narodi i mala kraljevstva koja gotovo ni po cemu nisu razlicita, a govore istim ili slicnim jezikom i danas se zovu, Francuzi ili Njemci ili Spanci itd, na srecu nijesu imali kretenchina koji za sebe misle da su popili svu pamet svijeta, a koji dok nijesu sprcali neke godine iz svoga sela ga nidje nijesu mrdali, da im padaju na pamet retrogradne ideje razgradjivanja drzava, to se zlo sjeme vrhunski primilo na Balkanu, i to najvise kod primitivnih malih i beznacajnih naroda, kojima kompleksi rade kao kod nekog onizeg zivcanog covjeka koji se “ne boji dva oka u glavu” i vazda bi se mlatio sa nekim… aj ne seri vise sa ovom mrznjom, ti si pravo zrno u pistolju mila djukanovica, i sijes li mrznju sijes, zbog takvih se i desavaju oni sramni ekscesi kao danas na utakmici izmedju buducnosti i partizana, pih, povrace mi se…Da Crna Gora nije usla u Jugoslaviju more bi vidjela tek kod Bara i bila bi dva puta manja, ne znam sa kojim kapacitetima bi se razvila…bila bi gora od Albanije i takodje bi bi bila komunisticka, jer u njoj se svakakve aveti vrhunski primaju…i primace se, zivi bili pa vidjeli!

  • Crni Radza, pa ti niđe ništa ne znaš. Kako te nije sramota da ovako mlatiš? Kažeš, Crna Gora bi bila komunistička – a, ko je uništavao Crnu Goru, njenu istoriju, kulturu, ekonomiju do komunista? Znaš li ti da se u 20.vijeku desio Drugi svjetski rat, najkrvaviji rat koji civilizacija pamti? Da li znaš da komunizam nije svojstven samo Balkanu? Da li znaš da je s početka 20.vijeka intelektualna, književna elita zapada bila pristalica komunizma?
   Kuku, vi ništa ne znate!!! Stidite se, ako ničeg drugog, a ono svoga neznanja. Ostavite ovakve komentare za kafančine, ne sramotite se baš toliko.

   • Ili, bolje je da se sramotite, jer time pokazujete koliko je neznanja u ovoj državi. A, meni je zadovoljstvo da doprinosim kvalitetu ovoga bloga svojim komentarima. Jer, u meni uvijek živi nada da će jedan od njih stotinu nešto naučiti i zamisliti se. A, i to je pomak.

 10. Pogledajte Radžu i Nebojšu! To vam je ključ propasti Crne Gore i u današnje vrijeme – njeno uporno bježanje od istine. Dok Slavko otkriva suvu istinu, njih dvojica lažu. Uzmite samo u obzir sledeću činjenicu da tajno Načertanije, još 1844.g, pravi vazalna, nemoćna, siromašna, jadna, nesposobna Srbija koja zna samo za gusle, cjelokupno smoždena petvjekovim ropstvom. Je li tajno Načertanije normalno, ili je to ludački plan? Jesu li pucnji Principovi zasnovani na normalnosti, ili na suludnosti i zločinstvu čitavog tajnog Načertanija? Jesu li Srbija, Evropa i Svijet tim pucnjima gurnuti u vulkan neviđenog rata? Je li Principov neizmjerni iskreni patritizam sedamnaestogodišnjaka zloupotrijebljen u čitavoj akciji? Kako ocijeniti istinu da Srbija u godinama kad se vjeruje da Austrija dobija rat, a Srbi i savezniciga gube, odlučuje za otvoreno i monstruozno ubistvo Crne Gore i to s leđa? Je li to ubistvo jezivi, beskrajni zločin?Je li tMilošević sa Đukanovićem je izašao iz stranica prokletog Načertanija, i Draža prije njega, i krlaj Aleksandar, Pašić, Pešić i mnogi prethodnici? Odakle ovakva SPC od kad je izašla ispod služenja sultanu, nego iz načertanija? A odakle SANU? Je su li očigledni dokazi: idiotski rat i krvavi raspad Jugoslavije? A rehabilitacija Draže Mihailovića? A Dačić, Nikolić, Šešelj, Tadić? Ko više pominje Dobricu Ćosića?

  Jesu li ova dvojica komentatora normalni? Jesu sigurno, ali su plaćeni da lažu, i to vam je to.

  Albert Šper, Hitlerov ministar rata koji je osuđen samo na 20 godina za ratni zločin, lagao je otvoreno da holokaust, ubistvo 6 miliona Jevreja – nije uopšte postojalo! Na isti način otvoreno lažu dvojica komentatora kada podmeću da Načertanije nije klasični, očigledni i suludni plan za jezivi zločin porbljavanja koga? Bratskih slovenskih naroda! Ubilo je Srbiju Načertanije, nas, i krvlju zalilo sve ostale. . . Ili – nije tačno ovo što napisah? Ma ajte molim vas . . .

  • Moraca, kljuc ludila koje je obuhvatilo navodne crnogorske nacionaliste je u mrznji koju vam je lansirao vjestacki i freneticni dukljanski fanatizam, a Milo ga kao mashicama raspiruje u svakoj mogucoj prilici, kljuc ludila se nalazi u vasim usijanim glavama…i sto mi je Mondo odgovorio sem demagogije, pa i ne moze na suvu istinu odgovoriti drugacije??
   Oslanjajuci se potpuno na tekst Nebojse koji je surovo realna ISTINA, ja vas ponovo pitam sto bi Crna Gora danas bila da nije usla u Jugoslaviju, more bi vidjela tek kod Bara, imala bi brda oko Cetinja i centralni dio, bez sjevera naravno. Kako bi se ta zemlja razvijala, s kojim kapacitetom ljudiii??!! O cemu vi pricate, pa vidite li da za poslednjih dvadest godina ona samo uz pomoc kriminala puni budzet, a sve sto je imala, a sto je razoreno, stvoreno je uz pomoc velike zemlje Jugolsavije. Ako ikada padne ovaj rezim, raspasce se romanticni snovi u praznom tanjiru ili ce nam sinovi dilovati drogu, a scerune se nuditi po ulicah…nemam zivaca vise…

   • Radža, nazivaš mene demagogom? Pretpostavljam da je tebi (ili tvojoj porodici, jer ne znam koliko ti je godina) odgovaralo:
    1. da ne smiješ da ideš u bogomolju
    2.da ne smiješ da spominješ Boga
    3.da si odan i da slijepo vjeruješ samo jednom čovjeku i jednoj partiji
    4.da se kapital sliva u centre-Beograd, Zagreb,Ljubljana
    5.da je Crna Gora zadnja rupa na svirali
    6.da je Cetinje, prijestonica, pretvoren u radničku selendru
    5.da je ugušena svaka umjetnička djelatnost, đe pozorište zjapi prazno
    6.ugušena sportska djelatnost (a, u doba Nikole postojali su teniski tereni)
    7.da su slikari, književnici, istoričari…strogo kontrolisani i cenzurisani
    8. golootočke žrtve, koje dan danas vode bitku sa ostacima takvog sistema
    9.apsolutno nepostojnje simbola i potpuna negacija suverene Crne Gore i njenih dinastija
    10.veličanje vještački stvorene države koja je živjela na američkim kreditima, kao usluga pružanju otpora Rusiji
    I tako dalje, i tako dalje
    I ja ispadoh demagog, ja koji znam istinu, ja koji cijelog života učim i ja koji ne bježi od istine. Ja, koji poštujem svakoga, ja koji ne da na svoje.
    Svaka čast Radža!

 11. Moračo genijalno, isplakah se od smijeha. A sad zamilimo ovo – Tajson je u ringu, a jedan od njih dvojice, Radza ili drugi, istrci na ring kao bokser protivnik, i pored toga sto bokser nije, i pored toga sto je po tezini super laka, i pored toga sto se nikad s nikim ni potukao nije, a kamo li bavio boksom! Niko, ko nije lud, to istrcavanje na ring ne bi uradio! Proglasili bi ga ludim! Ne bi to uradio nijedan od njih dvojice, jer nijesu ludi! A Nacertanije ludo i bolesno, od Srbije je, lazuci je, tačno to uradilo i gurnulo je u dvovjekovnu propast!Kao i sve južne Slovene! Povucite liniju od Milošević-Djukanovića do Garasanina i Načertanija, i odgovor je čist, jasan i istinit – pred vama!

 12. Za Moraču i Ribara..
  Ja niti sam lud, niti sam plaćen da lažem, niti bih bio lud da stanem u ring s Tajsonom, niti bih se borio za veliku Srbiju.
  Ja sam samo rekao da mitomanija, gusle, srpski plemići koji su se kao poslije Kosova razbjezali po brdima Crne Gore, i brane divno ime i svetu slobodu, pa Obilića medalje i poljane, pa izmišljene istrage poturica, pa umiranje za krst časni, pa snovi o propalom Dušanovom carstvu nijesu došli preko Garašanina i njegovog imbecilnog plana, nego su tu medju Crnogorcima vjekovima. Crnogorci su ih uzvisili, odomaćili su se najbolje tu u Crnu Goru, sve je bilo bazirano na njima, Njegos je sanjao srpske snove, Nikola nije moga docekat da vidi Prizren, dje je doma, kako on kaze, da nadje njegovoga cara grob.
  Briga mene za sve to, ja gledam da izdrzavam zenu i djecu, i ni za kakvu ideju ne bih dao jedno krvno zrnce, ja samo kazem da nije Srbija ta koja je za sve kriva, nego da je Crna Gora samo po sebi bila na istoj liniji. E sad, kad je taj kretenski plan propao, sad ispade da su ga Srbijanci ubačili naivnim Crnogorcima. Ja jednostavno tvrdim da za to nisu odgovorni Srbijanci, nego Crnogorci. Za moju djecu kući ja odgovaram, i niko drugi. Ako im sto fali, nije mi drugi kriv.

  • Nebojša, djetinjast je ovaj tvoj stav. Kao prvo, Slavko prvenstveno osuđuje Crnogorce-izrode, pa tek onda Načertanije i velikosrpsku politiku. Ali, da bi to znao trebalo bi da redovno posjećuješ ovaj sajt i čitaš Slavkove tekstove. Evo konkretno-pisao je u cijelih DESET nastavaka o prokletom Jovanu Ćetkoviću, jednom od mnogih primitivaca i zaludnika crnogorskih koji nakon posjete Beogradu misle da imaju titulu građanina.
   Gotovo svaki Slavkov tekst opominje Crnogorce na zmiju Mila Đukanovića, nasljednika Slobodana Miloševića.
   Međutim, problem je u ljudima nedovoljno ili apsolutno neobrazovanim. Da bi se shvatio ovaj fenomen, potrebno se emotivno distancirati od pitanja Crna Gora-Srbija i prelistati po koju stranu o Irskoj, Škotskoj, Baskiji, Izraelu, Palestini, Pakistanu, Indiji itd, itd…
   Što se mene tiče, meni je dobro. Ja sam svoj na svome-Crnogorac u Crnoj Gori, pravoslavne vjere. Ja sam srećan u svojoj državi sa svojim narodom.
   Ja samo žalim ljude koji se osjećaju strancima u Crnoj Gori. Žalim ih jer žive u mržnji, strepnji, iščekivanju…gadan je to osjećaj, teško je tako rasti, teško je tako đecu vaspitavati.
   Što prije takvi shvate da borba za Crnu Goru nikada neće prestati utoliko bolje za njih.
   Jer, žalit nekoga dovijeka, a taj da ne prestaje krv da ti pije iz čistog neznanja i drskosti…e, to je već druga priča.

  • Nebojša ne zna ili zaboravlja , ko je bio Njegošev učitelj i ko mu je punio glavu tijem mitovima i budalaštinama. Odgovornost Crnogoraca nije sporna , kao i megalomanija crnogorskih vladara , posebno Nikole. Slavko niđe ne kaže da je Srbija kriva ili Srbi , nego ljudi koje pominje po imenu i prezimenu i politika velikosrpstva koju slijede ti ljudi bili Srbi ili Crnogorci i uvijek naglašava da je ta suluda ideja unakazila Srbiju i uvalila u veliku nesreću srpski narod i druge narode u regionu a najviše Crnogorce.

 13. Komitsko dijete said:

  Da je ovo sve istina i da se Crna Gora nalazi u kandzama Načertanijevaca govori sljedeci tekst:
  http://www.vijesti.me/vijesti/vlada-se-izvinila-ministru-radovana-karadzica-clanak-97089

  I danas kad se vode razgovori o formiranju vec dogovorene vlade ovaj tekst se mora prekreciti i zaobici svaka istina kao 1844.

 14. “Ja sam samo rekao da mitomanija, gusle, srpski plemići koji su se kao poslije Kosova razbjezali po brdima Crne Gore, i brane divno ime i svetu slobodu, pa Obilića medalje i poljane, pa izmišljene istrage poturica, pa umiranje za krst časni, pa snovi o propalom Dušanovom carstvu nijesu došli preko Garašanina i njegovog imbecilnog plana, nego su tu medju Crnogorcima vjekovima.”

  Nebojša, sve ovo što si naveo čista je laž. Ni Save, ni Nemanje, ni svega drugoga kod Crnogoraca bilo nije sve do pojave Načertanija kao plana. Vidio si da i samo Načertanije smatra Crnogorce – Crnogorcima, ali samo TAJNO, a politika nastala na njemu tretira ih kao Srbe, DA BI IH LAKŠE POJELA !

  Ako su Crnogorci bili Srbi – zašto Srbi okupiraše crnogorske Srbe 1918? Zar ta okupacija Crne Gore od strane Srbije, nije, sama po sebi, najveći dokaz da su bili okupirani samo za to što su Crnogorci, što su drugi narod i da su tu očiglednu istinu znali i srpski kralj, i srpska vojska? Kome trebaju veći dokazi da su Crnogorci Crnogorci, od samog Načertanija i okupacije osamnaeste? Crnogorski Srbi su izmišljena nacija stvorena velikosrpskim planskim izvrtanjem srpske vjere – pravoslavlja postojećeg u Crnoj Gori – u izmišljenu naciju srpsku u Crnoj Gori! Za Nemanjiće, Dušana, Savu i još sijaset toga, nije se znalo kod nas, kao ni za Kosovo, znalo se za ropstvo srpsko. A onda se, od Garašanina, uključila agentura velikosrpska kojoj se kroz decenije dejlovanja, lagano podleglo. Ko je mogao očekivati da će Crna Gora biti ubijena od strane Srba?Zašto se to ubistvo Crne Gore desilo, kad je to isti narod u dvije srpske kraljevine, kako se velikosrpski tvrdilo, očigledno lažući?

  Da li bi ti mogao zamisliti da ti u sopstvenu kuću dodje rođeni brat kojega nijesi vidio sijaset godina, od djetinjstva, živio je u drugoj zemlji! Dodje, izbaci te iz tvoje kuće , tvoju ženu proglasi svojom i počne da je j..e, i tvoju djecu proglasi svojom, i tvoju kuću isto tako. Sve ti uzme, olpljačka te, i još te proglasi izdajnikom vaše porodice? Što bi ti radio nego otkrio zaprepašćujuću istinu da ti je lagao kako ti je brat, samo da bi ti se primakao, da pripada drugoj porodici i da je sve planirano lagao, samo da bi uradio opisani zločin!

  To se desilo, takav stravičan zločin desio se Crnoj Gori. Decenijama se pripremao i čekao trenutak za njegovo izvršenje! Našli su ga u prilici kompletne srpske vojne i državne propasti i to, o užasa, kad su mislili da rat definitivno – gube – 1914,15,16,17, a završili su zločin 1918 – kad se rat dobijao zahvaljujući ulasku SAD u rat, a ne nikakvom caru Dušanu! Za mene je sve to jeza od zločina – za tebe – normalno! Jer – Crnogorci su – S R B I, pa ih je normalno – S A T R T I OD STRANE ISTIH SRPSKIH SRBA! STRAVA!!!

 15. Ribar, da se razumijemo, ja sam Crnogorac, i svi moji, tako sam se uvjek osjecao i to se nikad nece promjeniti. Djed pokojni mi je katunjanin, zadrti, tako da je mene teško prebačit u Srbe 🙂 Radi se o tome da sam 20 godina živio u Srbiji, od svoje desete do tridesete, i neću da lažem. Nikad se tamo nisam osjecao kao stranac, svi su me voljeli i postovali, imao sam utisak da sam im miliji sto sam Crnogorac, nego da sam njihov Srbijanac. Dobri su to ljudi, uglavnom. Meni su Srbi braća. I njih je sto jada ubilo, a nista se pitali nisu. Garantujem ti da nijedan normalni Srbijanac nije imao ni u primisli da vlada Crnom Gorom, a mnogim Crnogorcima je san bio da vladaju Srbijom i vladali su. Nidje nisam vidio nacionalnu manjinu u jednoj zemlji koja toliko dominira, kao sto su bili Crnogorci u Srbiji.
  Ja volim i cijenim kod Slavka istinoljubivost, raskrinkavanje istorije, a i sadašnjosti bez pardona, bez izuzetka, ali ne volim kad osjetim ono što većinu Katunjana krasi, neki prezir, neku vrstu ogromnog otpora prema Srbiji. Srpska politika je promasena, i porazena. Ali i cijela crnogorska politika, od Njegosa, pa do Nikole, ako ne prije (ajde da se slozim s vama da nije prije mada nisam siguran) bazirana je na tim istim temeljima. Srpstvo, pa srpstvo, bla, bla, bla… Onda trebamo bit pošteni i reć da je velikosrpstvo na lošim i naopakim temeljima zidano, ali je i crnogorska državna politika , ne u ovih 20, no u zadnjih 250 godina isto tako bila naopaka. Da nijesu Petrovići maštali o srpstvu, i vaspitavali generacije ljudi o značaju oslobodjenja srpstva, ne bi ni moglo bit 1918, niti bi Srbiji palo na pamet da okupira Crnu Goru, i da je smatra svojom. Crnogorski vladari i vlast sami su se nudili, jer su mislili (nevjerovatno naivno) da će ujedinjenje tog srpstva stavit njima i srpsku krunu na glavu. Oni su nagrdili Crnu Goru najmanje koliko i Srbijanci. Njima je Crna Gora i njena drzavnost bila manje bitna od sopstvene vlasti. Oni su bili spremni da utope tu drzavnost u srpsku, samo ako bi oni vladali tom vecom drzavom. Ka što je danas Milo nagrdio, usudjujem se reći da su je i Nikola, a ništa manje ni vladika Rade nagrdili svojom politikom i ekstremnim srbovanjem.Svak u svoje vrijeme.
  Kad sam se u Srbiju svojevremeno svadjao s ljudima oko politike, jer im iskreno kažem da se nikad neću izjasnit kao Srbin, i daju mi neke Njegoseve citate, pa Nikoline pjesme, uvjek sam mislio, jbg…Što ću sad? Kako ja da objasnim ovim ljudima odje da su se to čika Nikola i čika Njegoš malo šalili, ili još gore, da su bili naivni pa su ih Srbijanski ucitelji to naucili, ili i još gore, da im kažem da su to govorili iz sopstvenih interesa? Ma ne smijem im to reć, ima li išta nemoralnije nego lagat da si Srbin iz interesa?? E onda mi muka pripane. Više na našu crnogorsku politiku, no na njihovu.
  Ono što je nesporno, i što nam svima ostaje, to su naši junački pradjedovi, i njihove junačke i viteške pobjede. I to je to . To je bila Crna Gora. Na to sam ponosan. I samo to.

 16. Vaši odgovori Redžo i Nebojša, odgovori nijesu.To je bježanje od teme Perovićevog komentara Načertanija. Drugim riječima, to je vaše bježanje od istine, što je osnova svakog ponašanja ovdašnjeg svijeta, i ta je kobna istina njihovo definitivno samoubistvo! Kad vama nije dovoljan dokaz zločinačkog velikosrpstva samo Načertanije, i kad vam nije dokaz najsramnija okupacija u istoriji okupacija, zločin koji je od strane Srbije pogodio Crnu Goru 1918.g. to izaziva zgražanje pred vama, ali i prezir prema vašem podmetanju da Perović napada Srbe kao narod, i pored toga što on uvijek kaže da je srpski narod, zajedno sa Crnogorcima i Bošnjacima, najveća žrtva zločinačke načertanijevskevišedecenijske politike koja je Srbe odvela ravno u propast, a ostale u krv i crninu!

  Ako vam za to nijesu dovoljni dokazi Milošević, i vječni Djukanović, i drugi, što onda za vas reći? Kad vam nije dokaz da je Crnogorska crkva autokefalna nastala iz Srpske pravoslavne crkve, i da je bilo uobičajeno da se vjera u Crnoj Gori zove srpskom jer je došla sa srpskog izvora i sa prvom srpskom okupacijom Duklje od strane Nemanje i Sv. Save, što je kroz dva vijeka ropstva pod Nemanjićima zaboravljeno, i kad je istina da su i drugi pravoslavni narodi pravoslavlju davali svoja narodna imena – rusi ruska itd., kad se zna da je taj vjekovni trend dvanja narodnog imena vjeri kreiran i guran od strane svake vlasti kao optimalni način asimilacije drugih naroda koje hoće da pokore, sve se samo po sebi kaže, istina se pojavljuje, ali vi NEćETE da je vidite i prihvatite, vi zatvorite oči!

  Naziv “srpska vjera” u Crnoj Gori nije favorizovan od strane crnogorske vlasti,kao što je bilo pravilo, ali je od vremena pojave Načertanija i od strane kreirane velkosrpske načertanijevske politike, monstuozno iskorišćen kao proces posrbljavanja Crnogoraca! Rezultat toga posrbljavanja je velikosrpsko izmišljanje srpske nacije u samoj Crnoj Gori, nacije koja je u CG nastala tek poslije pojave Načertanija i samo kao rezultat procesa posrbljavanja Crnogoraca!

  I na kraju – kad smo bili DVIJE srpske države, DVIJE srpke kraljevine, DVIJE srpske dinastije,DVIJE zastave, kad smo kao Srbi došli u CG bježeći sa Kosova, kad smo DVIJE srpske voske, DVIJE srpske crkve, JEDAN srpski jezik, DVA SRBINA,DVA BRATA rođena, DVIJE soli srpstva, DVIJE srpske nošnje, DVA srpska folklora, DVIJE srpske istorije i tako dalje – ZAŠTO nas Srbi okupiraše 1918 kao NEPRIJATELJE i pored toga što smo ih MI CRNOGORCI na Mojkovcu spasili od cjelokupnog uništenja? Odgovor je jasan kao dan – okupirani smo i ubijeni samo za to što su okupatori znali ISTINU: da NIJESMO SRBI ni bilo što drugo od njihovih velikosrpskih laži, nego smo CRNOGORCI, stari, dični, slobodarski narod, došao ovdje – ne sa Kosova, nego iz Polablja,- mali narod sa PET velikih dinastija! Ko u CG zna za PRVU našu dinastiju SVEVLADOVIĆA?

 17. Dušan Bataković, istoričar i ambasador Srbije u Francuskoj:
  “Velika je ideološka zabluda da je kosovska legenda naša velika iluzija”, rekao je Bataković, navodeći da se kosovskom junaštvu Srba i oslobodilačkim tradicijama kosovske epike, prepune bola, gnijeva i težnje za slobodom, sve do pojave komunista, divio čitav evropski kulturni i politički svijet.

  Bataković je ocijenio da srpski narod prolazi kroz veliku krizu identiteta, uzdrman negativnim aspektima jugloslavizma i titoizma, te da je veliki zadatak srpske elite “vraćanje provjerenim vrijednostima koje nudi srpska baština, prozračenim modernim senzibilitetom”.

  • A, ja kažem Batakoviću da on svoj narod vodi do potpunog samouništenja! Ponavljati istu ideju, oslanjati se na mitove i bajke, a voditi narod u nove “prozračne i senzibilne” bitke, za mene je čista izdaja i prodaja!
   Kriviti komunizam i titoizam za masakre počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, a ne pomenuti Načertanije koje je nastalo 50 godina prije komunizma i memorandum SANU od 50 godina kasnije je ništa drugo do šizofrenija.
   Guvernerka Narodne banke Jorgovanka (ne mogu joj se sjetit prezimena) nedavno je morala sebi smanjiti platu od 600 eura!!! I to vam je Srbija i to vam je sila i to vam je ljubav prema iastoriji i precima!
   A, po Kosovu (uključujući i sjever) niču li vile niču. Cvjeta li biznis cvjeta.
   Brate Srbine, nije tebi krivo ni Načertanije ni Tito ni SANU, kriv si ti samom sebi, brate Srbine!
   A, da imaš krizu identiteta, imaš-svi i sve ti je krivo za totalnu propast. Sačekajmo Vojvodinu.

 18. Ja priznajem da nisam puno pratio ovaj blog, samo povremeno. Istoricar nisam, nego stomatolog. Ne zivim vise ni u Crnu Goru, ni u Srbiju, nego na zapadu. Postujem Slavka Perovica, i moram reć da je vecina komentatora na ovom blogu nesumnjivo obrazovana i sa postenim namjerama. Moje pravo je da se ne slazem sa dosta toga sto ovdje procitam, sto ne znaci da nisam spreman za razmjenu misljenja i promjenu sopstvenih stavova, ukoliko me neko ubjedi da nisam u pravu. Sa puno komentara o stetnosti velikosrpske ideologije po samu Srbiju i Crnu Goru se apsolutno slazem. I da sam Srbin, a nisam, sa tim bih se slagao, kao sto ima puno Srba mojih prijatelja koji se sa tim slazu, sto Slavko dobro zna.
  Ja ovako gledam na stvari. Korijen velikog animoziteta prema Srbiji je nastao 1918 godine, naravno. Crna Gora je usla u rat zbog Srbije, a Srbija je prakticno dovela do unistenja drzave Crne Gore. Ukinula je Crnu Goru. To je istina. I to je kraj nasih zajednickih stavova.
  E sad da vidimo razlike u stavovima. Kako je to uspjelo maloj i jadnoj Srbiji, a velikoj Turskoj carevini to nije uspjelo 500 godina? Da li bi Crnogorci zbacili svoju slavnu dinastiju i prihvatili Srbijansku dinastiju samo zbog gole sile? Nikada!! To je smijesno i pomisliti. Sultana i paše nisu priznavali, a ne dinastije iz Srbije.
  Crnogorci su samo u znatnom broju poslusali i slijedili ono sto ih je ta ista dinastija Petrovica ucila barem dva vijeka. Ne ulazim u to jesu li Srbi ili ne, to su magle, nacija je politicka tvorevina. Danas jedno, sjutra srugo. Petrovici su Crnogorce ucili da su Srbi, Petrovici su politiku gradili na ujedinjenju srpstva, Petrovici su pisali pjesme i vijence i cuda, Petrovici su uveli trobojku-crveno plavo bijelu, Petrovici su uveli u ustav srpsku narodnost, Svetoga Savu, oni su uslu u rat da oslobode tzv srpske zemlje, srpsku Hercegovinu, srpsku Metohiju,pisali srpske himne, Nikola je klicao ujedinjenju sa Srbijom, Nikola je ušao u rat i pustio komandu svoje vojske Srbinu. Ajmo ljudi da rascistimo to!!! Jesu li činjeli sve to Petrovići, ili nijesu??
  E onda su od strane Srbije smaknuti, detronizovani, a sve ono sto su govorili upotrebljeno je protiv njih samih. Zar nije to ono sto su oni zeljeli, samo s malom razlikom, pod njihovom vlascu.
  I onda se Crna Gora podijelila, poslije cega njom nije bio problem vladat, naravno. Zlocinacki, agresivno, kako su veći uvijek gazili manje. Nije to nista novo na kugli zemaljskoj.
  Da zakljucim, ako je srpstvo prevara, Petrovici su varalice, a ne Garasanin, koji je, po mom misljenju, kada sam procitao ovo Nacertanije, u prilicnoj mjeri retardirani megaloman.
  I druga stvar, ako su Nemanjići mačem nametnuli srpsko pravoslavlje Zeti, zašto ga poslije propasti te dinastije junački Crnogorci nijesu proćerali , nego od nametnute vjere napravili svoju teokratsku drzavu i drzali se vjere srpske pravoslavne tvrdo ka sto niko drugi nije? Na toj vjeri je i baziran otpor turskoj, a da na čemu drugom?
  I još nešto, stalno čujem Crna Gora okupirana, Crna Gora opljačkana.
  Ko je okupirao, Srbijanci iz Surdulice? Mile Vasić i Pera Simić? Pa izasli bi s njima na kraj Crnogorci! Okupirao je sve Crnogorac do Crnogorca, i okupirao, i komite ubijao.
  A ko je Crnu Goru opljackao? Čega je to bilo u Crnoj Gori što se moglo ukrast Crnoj Gori i odnijet u siromasnu Srbiju? Putevi, skole, bolnice, varoši? Primorje, hoteli, vodovod, kanalizacija, struja, zito, psenica, goveda? Sto to ukradose Srbijanci? Ja mislim da su od Crne Gore jedino ukrali direktore, pravnike, predsjednike, mislioce, fukcionere, sve moguce ljude na svim mogucim polozajima i ponajvise megalomanske velikosrpske ideologe.
  Jeste Crna Gora ukinuta i ponizena od strane Srbije 1918, ali je Srbija nagrdjena, okupirana i unistena od strane Crne Gore barem desetostruko. Ajde jednom da izbrojimo koliko je Srbija u Crnu Goru unijela, a sto je iznijela. Ali posteno.

  • Odgovor na svako postavljeno pitanje ćeš naći u Slavkovim tekstovima, kako na ovom blogu, tako i na onom prethodnom blogu. Ovo je čovjek koji se cijelog života bori za istinu, te stoga, ukoliko želiš, trebalo bi da odvojiš par mjeseci samo da bi pročitao ono što je Slavko rekao.
   Ako Bog da, jednog dana ćemo imati svoju istoriju na jednom mjestu.

   • I još nešto Nebojša-Slavko se pisanjem ovih tekstova obraća kako stručnoj, tako i laičkoj javnosti. Ti i ja smo laici, po pitanju istorije. Ali, to ne znači da smo geaci. To znači da smo i ti i ja profesionalci-ti stomatolog, ja poliglota. Profesionalci koji imaju dovoljno sluha da razlikuju dobro od zla, laž od istine, da izaberu sreću nad nesrećom.

 19. Nebojša, ja ću kao Slavko Perović, ali moj komentar pisaću velikim slovima:

  Korijen velikog animoziteta prema Srbiji je nastao 1918 godine, naravno. NIJE ANIMOZITET, NEGO KOMITSKI OTPOR KOJI JE SRBIJA U KRVI UGUŠILA! Crna Gora je usla u rat zbog Srbije, I ZBOG ODBRANE SRPSTVA! a Srbija je prakticno dovela do unistenja drzave Crne Gore. Ukinula je Crnu Goru. To je istina. I to je kraj nasih zajednickih stavova.

  E sad da vidimo razlike u stavovima. Kako je to uspjelo maloj i jadnoj Srbiji, SAMO ZBOG TOGA ŠTO SE PREDSTAVLJALA CRNOGORCIMA BRATSKOM! A ONDA JE CRNU GORU IZDALA! a velikoj Turskoj carevini to nije uspjelo 500 godina? TURSKA NIKAD NIJE LAGALA DA JE BRATSKA, NEGO JE BILA OTVORENI OKUPATOR! Da li bi Crnogorci zbacili svoju slavnu dinastiju NIKAD i prihvatili Srbijansku dinastiju samo zbog gole sile IZA SRPSKE IZDAJE CG LISTOM JE STAO POSRBLJENI DIO CRNOGORACA UZ OTVORENU SRPSKU SILU, A NEPRODATI CRNOGORCI NIKAD BILI SU UBIJANI I PROGANJANI! Nikada!!

  Crnogorci su samo u znatnom broju poslusali i slijedili ono sto ih je ta ista dinastija Petrovica ucila barem dva vijeka. NIJE TAČNO! U CRNOJ GORI SRPSTVO JE BILO RIJEČ KOJA JE OZNAČAVALA PRAVOSLAVLJE, A NE CRNOGORCE! DA JE SUPROTNO, DA SU CRNOIGORCI BILI SRBI, ODAKLE BI DOŠLO IME NARODA CRNOGORCI – I ZAŠTO?Ne ulazim u to jesu li Srbi ili ne, to su magle,NIKAKVE MAGLE, SVI SU CRNOGORCI U CRNOJ GORI UKLJUČUJUĆI I IZMIŠLJENE CRNOGORSKE SRBEU CRNOJ GORI I BOŠNJAKE NASTALE NA TURSKOJ OKUPACIJI. nacija je politicka tvorevina. KAD JE FALSIFIKOVANA, DA, INAČE NE! Danas jedno, sjutra srugo. Petrovici su Crnogorce ucili da su Srbi, NIJE TAČNO DA SU IH UČILI, GOVORILI SU KAO I NAROD DA SU – SRPSKE VJERE A NE DA SU SRPSKI NAROD Petrovici su politiku gradili na ujedinjenju srpstva, TAKO JE, ONI SU POROBLJENE PRAVOSLAVCE SMATRALI PRIPADNICIMA SRPSKE VJERE, ALI IM NIJESU PORUČIVALI DA SU SRBI! Petrovici su pisali pjesme i vijence i cuda, Petrovici su uveli trobojku-crveno plavo bijelu, NIJE TAČNO, TO JE BILA NARODNA ZASTAVA, ALI TA ZASTAVA NIJE BILA SRPSKA! Petrovici su uveli u ustav srpsku narodnost, LAŽ Svetoga Savu, LAŽ oni su uslu u rat da oslobode tzv srpske zemlje, PRAVOSLAVNE srpsku Hercegovinu, PRAVOSLAVNU srpsku Metohiju MUSLIMANSKU,pisali srpske himne,LAŽ, kralj Nikola je klicao ujedinjenju sa Srbijom, ALI DA CRNA GORA BUDE RAVNOPRAVNA NI SANJAO NIJE DA ĆE BITI UBIJENA Nikola je ušao u rat i pustio komandu svoje vojske Srbinu. NA PRITISAK RUSIJE KOJA JE TAJNO VEĆ BILA ODOBRILA NJENO UNIŠTENJE Ajmo ljudi da rascistimo to!!! Jesu li činjeli sve to Petrovići, ili nijesu? JESU, IZ RAZLOGA SLOBODE I UJEDINJENJA POROBLJENIH PRAVOSLAVACA, A NE DA BI BILI UBIJENI ZAJEDNO SA CRNOM GOROM!

  E onda su od strane Srbije smaknuti, detronizovani, a sve ono sto su govorili upotrebljeno je protiv njih samih. Zar nije to ono sto su oni zeljeli, samo s malom razlikom, pod njihovom vlascu. AKO TI NIJE OČIGLEDNO DA JE TO ZLOČIN KOJI NIKO NIJE ŽELIO OSIM KARAĐORĐEVIĆI, TO JE TVOJ PROBLEM!

  I onda se Crna Gora podijelila, NIJE TAČNO, BEOGRAD JE PODIJELIOposlije cega njom nije bio problem vladat, naravno.ZBOG SILE KOJU SU UPOTREBLJAVALI KARAĐORĐEVIĆI. Zlocinacki, agresivno, kako su veći uvijek gazili manje. Nije to nista novo na kugli zemaljskoj. KAD NIJE NOVO, TREBA LI TO BITI OPRAVDANJE ZLOČINA? NE!
  Da zakljucim, ako je srpstvo prevara, CRNOGORSKO JESTEPetrovici su varalice,LAŽ a ne Garasanin, koji je, po mom misljenju, kada sam procitao ovo Nacertanije, u prilicnoj mjeri retardirani megaloman. NIJE RETARDIRAN, NEGO SVJESNI ZAČETNIK UBISTVA CRNE GORE! NJEGOVA POLITIKA JE BILA ZLOČIN, PITAJ MILOŠEVIĆA!

  I druga stvar, ako su Nemanjići mačem nametnuli srpsko pravoslavlje Zeti, NEMA AKO – JESU, DUKLJA I ZETA SU BILE KATOLIČKE zašto ga poslije propasti te dinastije junački Crnogorci nijesu proćerali , DA GA PROĆERAJU NEPISMENI KMETOVI NAKON 180 GODINA ROPSTVA? SMIJEŠNO! nego od nametnute vjere napravili svoju teokratsku drzavu i drzali se vjere srpske pravoslavne tvrdo ka sto niko drugi nije? NIJESU SE DRŽALI VJERE SRPSKE, NEGO VJERE PRAVOSLAVNE, BEZ OBZIRA ŠTO SU JE NEVINO ZVALI SRPSKOM Na toj vjeri je i baziran otpor turskoj, ALI NE NA VJEKOVNO POROBLJENOM SRPSTVU! a da na čemu drugom?

  I još nešto, stalno čujem Crna Gora okupirana, Crna Gora opljačkana.
  Ko je okupirao, Srbijanci iz Surdulice? Mile Vasić i Pera Simić? SRPSKA SILA I VELIKOSRPSKA POLITIKAPa izasli bi s njima na kraj Crnogorci! KAKO DA NE – PITAJ KOMITE! Okupirao je sve Crnogorac do Crnogorca,NIJE TAČNO, NEGO SRPSKA VOJSKA KOJOJ SU CRNOGORSKI SRBI POSTALI UBILAČKI I PLJAČKAŠKI ODREDI! i okupirao, i komite ubijao.

  A ko je Crnu Goru opljackao? BEOGRAD Čega je to bilo u Crnoj Gori što se moglo ukrast Crnoj Gori i odnijet u siromasnu Srbiju? MORE JADRANSKO, VELIČANSTVENA ISTORIJA, VJEKOVNA SLOBODA, PETROVIĆI, LOVĆEN I TAKO REDOM Putevi, skole, bolnice, varoši? HAHAHAHA, KAKO DA NE! Primorje, hoteli, vodovod, kanalizacija, struja, zito, psenica, goveda? SKIDAM KAPU, SVE NAM JE TO BEOGRAD POKLONIO! HAHAHAHA! Sto to ukradose Srbijanci? NIŠTA! ja mislim da su od Crne Gore jedino ukrali direktore, pravnike, predsjednike, mislioce, fukcionere, sve moguce ljude na svim mogucim polozajima i ponajvise megalomanske velikosrpske ideologe. SAMO OVO POSLJEDNJE I TO IM JE MAJKU MAJČINU JEBALO – SLOBA MILOŠEVIĆ IH JE SATRO!

  Jeste Crna Gora ukinuta i ponizena od strane Srbije 1918, MA NIJE ali je Srbija nagrdjena, okupirana i unistena od strane Crne Gore barem desetostruko. GROZNA LAŽ KOJA GOVORI O TEBI KO SI!Ajde jednom da izbrojimo koliko je Srbija u Crnu Goru unijela, a sto je iznijela. Ali posteno. SRAM TE I STID BILO!

 20. “Nidje nisam vidio nacionalnu manjinu u jednoj zemlji koja toliko dominira, kao sto su bili Crnogorci u Srbiji”.” Jeste Crna Gora ukinuta i ponizena od strane Srbije 1918, ali je Srbija nagrdjena, okupirana i unistena od strane Crne Gore barem desetostruko”

  Nije Srbija nagrđena , okupirana i uništena od strane Crne Gore , nego od strane crnogorskih velikosrba. A ova sorta je nastala zahvaljujući načertaniju i posrbljavanju Crnogoraca.Ubijanje Crne Gore se Srbiji vraća kao bumerang. Zna li neko jednog Crnogorca koji je bio na nekoj funkciji u BG , a da se izjašnjavao kao Crnogorac , govorio crnogorskim jezikom i bio vjernik CPC? Nije to nikakva manjina , no su to najčistiji najnaj Srbi. Oni Crnogorci u Srbiji , koji čuvaju svoj nacionalni identitet , ne samo da ne dominiraju , no su obespravljeni.

 21. Karageorgije said:

  Miki, to je očigledna istina, ali za velikosrbe, navodno ne. Npr, jesu li Milošević, Karadžić, Arkan i mnogi drugi iz prvih i najotrovnijh redova višedecenijskog velkosrpstva ikad rekli da su – Crnogorci, ono što jesu? Taman posla, oni su najnajnaj Srbi, a samo P O R K L O M Crnogorci, jer su oni NAJBOLJI Srbi! Tako su ih učili i lagali i u velikosrpski obrađenim porodicama, na školama i faklutetima beogradskim i crnogorskim koji su ih na isti način velikosrpski lagali. Udžbenici su bili beogradski i velikosrpski! Crnogorski velikosrbi su, i niko drugi, doveli i Srbiju i Crnu Goru do konačnog sloma. Moramo postati svjesni da takve bagre i zločince rađa samo velkosrpska Crna Gora, ona prava nikad! Kad bi Srbi izdali Srbiju, kao što su velkosrpski Crnogorci izdali Crnu Goru i ubili je? Nikad! Srbi su patriote, a crnogorski velikosrbi su prodane bagre!

  Miki, i ti i ja znamo istinu: da je ova strašna istina koju Slavko otkriva, snimljena kao igrani film ali na filmu se u Srbija naziva država Tuturumba, a Crna Gora držva Gadstoka i sve se dešava u Latinskoj Americi, svi bi crnogorski velikosrbi rekli: odličan film, kakav je užasni zločin učinila Tuturumba prema saveznici Gadstoci, majku im! Ovako viču da sve što je istina, koju Slavko iznosi, da je to laž, a da su oni u pravu!

  Zašto su oni tako jezivi velikosrbi? Boli njih ona stvar za Srbe i Srbiju, oni preko nje dolaze do Beograda, to im je jedini grad na svijetu, postaju tečni ekavci, amfilohijevci, laktaju se do politike, vojske, policije, biznisa, sporta, pljačke, pozicija, uticaja,, kriminala i tako dalje, eto zašto – to je jedini istiniti odgovor – ni jedan jedini drugi!

 22. To je mahom puka sirotinja koja je išla trbuhom za kruhom. Brale, taj kad se uvati Beograda misli da je na vrhu svijeta. I kako neće mislit kad evo 2 vijeka pljačkaju Crnu Goru i svaki cent se sliva u Beograd.Da nije bilo tako, da ne ubiše LSCG ova današnja omladina bi mogla da sjedne na avion i prošeta do Rima, Pariza, Njujorka, sve od svoje plate, ka njihovi vršnjaci iz razvijenih zemalja. Ali ne, njih je njihov Sloba, poreklom Crnogorac, toliko unazadio da jedino što mogu je da plate tih mrznih 20 eura za voznu kartu do Beograda i to vozom u koji ni kokoške čovjek ne bi drža. Mogu ljeti da konobarišu po prslija budvanskih kafana, taksiraju po 12 sati dnevno ili da krčme drogu. Eto kakvi su i što sebe dozvoljavaju-dozvolili su sebi da budu građani zadnjega reda, a sve u ime srpstva i srednjevjekovnih mitova.
  I takva bagra, neuka i neznavena koja ti je uništila državu u ime tuđih pokvarenih i podlih snova i ideala, dođe ti na utakmicu i oće oči da ti iskopa s tri prsta.
  Jebalo ih crknuto srpstvo, ka i jes, zajedno s Milom četnikom, seljačinom polupismenom.

 23. Predsjedniku predsjedništva Bosne i Hercegovine,
  poštovanom gospodinu Bakiru Izetbegoviću želim ugodan boravak u Crnoj Gori. A, ništa bolje ni snažnije moje emocije koje imam prema ovom državniku ne može iskazati od ovih riječi:
  U političeskom obziru imalo bi ovo sredstvo ne manju važnost, jerbo će se nov agent srbski nalaziti medu žiteljstvom srbskim (Laž, stanovništvo Ulcinja i Skadra je – albansko!) i ova prilika prinela bi jače upliv Srbije na sjeverne Arbaneze i na Crnu Goru,(U smislu posrbljavanja!), a ovo su upravo oni narodi koji imadu ključeve od vrata Bosne i Hercegovine i od samoga mora Adrijatičeskog.(Samo za to su od strane Srbije – porobljeni uništeni!) Postavljanje ove agencije srbske i utemeljenje njeno onamo mi smo uvereni kao političeski postupak Srbije smatran bi bio od neobične važnosti medu onim narodima i tešnji sojuz ovi žitelja sa Srbijom postigao bi se vrlo lako.(Tačno, jer niko ne može ni slutiti, kao ni Crnogorci, kakva sezločinačka laž krije iza velikosrpskih priča o – oslobađanju!)

 24. Topli i srdačni pozdravi svim ljudima dobre volje, koji već decenijama imaju puno povjerenje u (,kako Bakira, tako i Mila) bolje sjutra, a posebno im čestitam na nadljudskim naporima u cilju prevazilaženja problematične prošlosti, koja i nije, na kraju krajeva, toliko drastična ka što se nekima čini, a što potvrđuju sljedeće riječi:
  Drugi i uјеdnо i nајvаžniјi rаzlоg је štо nе mоgu dа zаbоrаvim pоmоć kојu su Мilо Đukаnоvić i njеgоvа vlаdа 1994. gоdinе upućivаli Vојsci Rеpublikе Srpskе i nаšеm nаrоdu i tо u trеnucimа kаdа nаm је Slоbоdаn Мilоšеvić uvео sаnkciје. Gоrivо zа nаšе tеnkоvе kојi su sе bоrili оd Fоčе prеko Srеbrеnicе dо Bihаćа i dаlје slао је uprаvо Đukаnоvić i kо znа štа bi bilо sа Rеpublikоm Srpskоm dа tе pоmоći niје bilо.

  Мi smо bili prеd pоrаzоm, а Đukаnоvić nаm је tаdа prоdао nаftu kојоm smо g nаpunili prаznе rеzеrvоаrе nаših tеnkоvа i spаsili Rеpu| bliku Srpsku. Nе smiјеm zаbоrаviti ni pоmоć kојu nаm је upućivао tаdаšnji ministаr zdrаvlја Мiоmir Мugоšа kојi је Hеrcеgоvini dаrоvао dviје pоlјskе bоlnicе”, kаzао је Маndić, nаglаšаvајući kаkо sе tаkоđе „nе smiјu zаbоrаviti ni dоbrоvоlјci kоје је оhrаbrivаlа i оprеmаlа Vlаdа Crnе Gоrе, kаdа su nаšа brаćа Nikšićаni pоmаgаli u оslоbаđаnju Fоčе, а Plјеvlјаci, nа čеlu sа dоskоrаšnjim grаdоnаčеlnikоm, оslоbаđаli srpsku nејаč оd mudžаhеdinskih hоrdi u Gоrаždu”, naveo je Mandić.

 25. A, ukoliko neko i posujma u vidovitost Garašanina ili u , ne daj Bože, zahvalnicu Mandića, evo ga Suljo Mustafić glavom i bradom:
  Mustafić je napomenuo i da je BS “kao i bošnjački narod u cjelini”, državotvoran subjekt koji je svugdje i na svakom mjestu afirmisao vrijednosti multikuluture i suživota “i dio je koalicije koja je Crnu Goru dovela do početka pregovora sa EU”.

 26. Komitsko dijete said:

  Posjeta Izetbegovica juniora Djukanovicu. HAHAHAHAHAHAHHAHAHA…

  Gospodo moja draga koji citate ovo ne znam je li potrebno koju rijec napisati o gospodinu koji dolazi kod svog prijatelja u CG. Evo za one koji ne znaju.

  Izetbegovic pokojni senior,otac od ovog pljackasa i unistitelja naroda bosanskog je svojevremeno dogovarao i sastancio sa Tudjmanom i Milosevicem. Jedini cilj tog sastancenja bio je interes koji je mogao on licno izvuci, i bilo je tako. Najprije je zajedno sa Milosevicevim i Djukanovicevim prijateljima zavadio multikulturalnu BiH i zajdno sa njima gurnuo u najkrvaviji obracun kojeg covjecanstvo pamti. Prodavao je grad po grad,varosicu po varosicu da bi na kraju dosli do unaprijed dogovorenog primirja u Djetonu. Srebrenicu je takodje on prodao. Rezultat njegove politike je genocid. U tom ratu svi su oni bili isti sto dokazuje i danasnje ponasanje i saradnja na visokom nivou.

  Za zivota je ovom svom sinobasi ostavio preko 300 stanova u Sarajevu,otetih od gradjana koji su protjerani i poubijani. Silne donacije koje su se slivale u razorenu Bosnu ko je uzimao? Oni i mali krug ljudi koji su od prvog dana znali sta rade. Sve po dogovoru i planu iz Amerike. Ne kaze on uzalud danas da je Bosni zagarantovana opstojnost, to kaze Amerikanac ciji je on sluga. Pitajte gradjane Sarajeva sta je sve ucinio rezim koji je Izetbegovic ustolicio. Koliko su ubistava isplanirali i pretocili u djelo. Koliko je ko profitirao?U kakvim su odnosima mafijaske familije na Balkanu? Sve se do tancina zna a oni vladaju li vladaju,zavadjaju li zavadjaju,narod slusa liih slusa!!!!! Oni zadovoljno trljaju ruke dok narod umire u bijedi i beznadju. Niti Bosni,niti Crnoj Gori nece biti napretka dok se rijec ovakvih pita, a pita se u svakoj kuci. Za Srbiju i da se i ne govori. I nije narod zasluzio bolje,ovo mu je nagrada za sve! Ko ce ko gospod Bog ili Alah procijeniti i nagraditi. Uzivajte u plodovima rada narodi BiH,CG,SR i ostali SRBI.

  • Komitsko dijete said:

   Ova posjeta je nista druge nego pljuvanje u lice onima koji su ih slijedili i slijede. Narod voli da sluzi mafiji i da uvecava budzete porodica koje su balkanske zemlje pretvorile u farme na kojima se svastojedi uzgajaju.

 27. A, da nam je Milojko Mile Đukanović čitao tekstove i komentare, a tako mi Boga, i sanjao ih-e’o dokaza:
  On je najavio i promjene unutar DPS-a. Naglašavajući da je stranka dobro razumjela poruke izbora, Đukanović je dodao:

  “Ako smo se svih ovih godina bavljenja politikom nečemu naučili to je da bi bilo nedopustivo polemisati sa stavom javnog mnjenja. Sjetimo se Liberalnog saveza koji je uvijek bio nezadovoljan biračima – danas je pokojna partija, ne postoje.”

 28. Ko će te nagrdit ka nagrđeni? A, koliko je nagrđen govori komentar sam za sebe. Mrčio se, pa njemu $ata i $atini na san dolaze. Geotice.

 29. A đe nazad moj dobri Mondo? zar ima đe nazad ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: